Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Správne konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH 

Zverejnenie správneho konania OU-BY-OSZP-2020/000621, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: JUDr. Vaněk Kochová Slavomíra, Vaněk Jakub, Zverejnené 04. 09. 2020 (PDF, 77 kB)