Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2019, piatok
 

Správne konania

Oznámenia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny č. 2 Plánu prác environmentálnej záťaže LM (1909) / Jamník – Kasárne Mokraď – SK/EZ/LM/1909 a nariadenie ústneho prerokovania, zverejnené dňa 18.07.2019 (PDF, 6 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Plánu prác environmentálnej záťaže KM (005) / Kysucké Nové Mesto – NN Slovakia – SK/EZ/KM/315 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 04.07.2019 (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja, dobývací priestor Rajec“ zverejnené dňa 03.07.2019 (PDF, 158 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja, dobývací priestor Rajec“ zverejnené dňa 03.07.2019 (PDF, 9 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja, dobývací priestor Rajec“ zverejnené dňa 03.07.2019 (PDF, 344 kB) 

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I. na roky 2019-2025", zverejnené 12.6.2019. (PDF, 234 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I. na roky 2019-2025“, zverejnené 12.6.2019.
(PDF, 3 MB)
Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I. na roky 2019-2025“zverejnené 12.6.2019. (PDF, 299 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“ zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 237 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 1. časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 42 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 2 časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 32 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 3. časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“- 4. časť, zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 19 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „CAMPUS Fáza 6 – Páleničky, výrobno – skladová hala“ zverejnené dňa 05.06.2019 (PDF, 369 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Vodná nádrž Zadná voda a ČS a TS“ zverejnené dňa 10.05.2019 (PDF, 322 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Vodná nádrž Zadná voda a ČS a TS“ - 1. časť, zverejnené dňa 10.05.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Vodná nádrž Zadná voda a ČS a TS“ - 2. časť, zverejnené dňa 10.05.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Vodná nádrž Zadná voda a ČS a TS“ - 3. časť, zverejnené dňa 10.05.2019 (PDF, 42 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Vodná nádrž Zadná voda a ČS a TS“ - 4. časť, zverejnené dňa 10.05.2019 (PDF, 21 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Vodná nádrž Zadná voda a ČS a TS“, zverejnené dňa 10.05.2019 (PDF, 841 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: projekt cyklodopravnej trasy „Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky-Martin, mimo cestného telesa I/18“  zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 158 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: projekt cyklodopravnej trasy „Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky-Martin, mimo cestného telesa I/18“ zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 24 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: projekt cyklodopravnej trasy „Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky-Martin, mimo cestného telesa I/18“ zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 1 MB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 329 kB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 3 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“  1. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 22 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - výkresy - 1. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 31 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - výkresy - 2. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 50 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - výkresy - 3. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 32 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - doklady, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 29 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - podklady a prieskumy, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 43 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -1. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 45 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -2. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 46 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -3. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 51 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -4. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 33 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -5. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 49 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -6. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -7. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 51 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -8. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 49 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -9. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -10. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -11. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 51 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -12. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 52 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -13. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 49 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - inžiniersko-geologický prieskum -14. časť, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 24 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, zmena územného rozhodnutia“ - geologický elaborát, zverejnené dňa 29.04.2019 (PDF, 8 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže DK(1811)/Dolný Kubín – skládka PO - stará – SK/EZ/DK/1811 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené 26.04.2019 (PDF, 5 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže DK(1848)/Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. – SK/EZ/DK/1848 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 25.04.2019 (PDF, 5 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže MT(1850)/Vrútky – Rušňové depo, Cargo a.s. – SK/EZ/MT/1850 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 25.04.2019 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže CA(004)/Čadca – ŽSR - depo – SK/EZ/CA/169 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 25.04.2019 (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona:„Diaľnica D3 Zelený most Svrčinovec - Ekodukt nad cestou I/11" zverejnené dňa 16.04.2019 (PDF, 239 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11“ -1. časť zverejnené dňa 16.04.2019 (PDF, 26 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11“ -2. časť zverejnené dňa 16.04.2019 (PDF, 49 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11“ -3. časť zverejnené dňa 16.04.2019 (PDF, 45 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe: „Diaľnica D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11“ zverejnené dňa 16.04.2019 (PDF, 1 MB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Obytný súbor Bôrik“ zverejnené dňa 28.03.2019 (PDF, 203 kB)

Zámer k navrhovanej činnosti – „Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie   a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Obytný súbor Bôrik“ zverejnené dňa 28.03.2019 (PDF, 1 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti: „Obytný súbor Bôrik“ zverejnené dňa 28.03.2019 (PDF, 275 kB) 

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Polyfunkčný objekt M Žilina – parkovacie plochy a technická infraštruktúra“ zverejnené dňa 28.03.2019 (PDF, 206 kB)

Projektovú dokumentáciu k navrhovanej činnosti: „Polyfunkčný objekt M Žilina – parkovacie plochy a technická infraštruktúra“ - 1. časť, zverejnené dňa 28.03.2019 (PDF, 51 MB)

Projektovú dokumentáciu k navrhovanej činnosti: „Polyfunkčný objekt M Žilina – parkovacie plochy a technická infraštruktúra“ - 2. časť, zverejnené dňa 28.03.2019 (PDF, 13 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti: „Polyfunkčný objekt M Žilina – parkovacie plochy a technická infraštruktúra“ zverejnené dňa 28.03.2019 (PDF, 432 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa §16a ods. 1 vodného zákona „Vegetačná čistiareň odpadových vôd pre bytový dom Kvačany 81“ zverejnené dňa 21.02.2019 (PDF, 385 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti „Vegetačná čistiareň odpadových vôd pre bytový dom Kvačany 81“ zverejnené dňa 21.02.2019 (PDF, 2 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti „Vegetačná čistiareň odpadových vôd pre bytový dom Kvačany 81“ zverejnené dňa 21.02.2019 (PDF, 512 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Projekt protipovodňovej ochrany obce Habovka“  zverejnené dňa 24.01.2019 (PDF, 281 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti „Projekt protipovodňovej ochrany obce Habovka" zverejnené dňa 24.01.2019 (PDF, 4 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti „Projekt protipovodňovej ochrany obce Habovka" zverejnené dňa 24.01.2019 (PDF, 796 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 332 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka 1. časť zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 38 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka časť objekty_1 zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 39 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka časť objekty_2 zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 36 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka časť objekty_3 zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 8 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka časť objekty_4 zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 48 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka časť objekty_5 zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 28 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka časť objekty_6 zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 29 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka časť objekty_7 zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 35 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka časť objekty_8 zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 35 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka časť objekty_9 zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 35 MB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti/stavbe: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka časť objekty_10 zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 50 MB)

Odborné stanovisko VÚVH k projektu: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka zverejnené dňa 16.01.2019 (PDF, 6 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže MT(002)/Martin – kasárne SNP – SK/EZ/MT/512 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 15.01.2019 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác environmentálnej záťaže NO(004)/Zubrohlava – kalové pole – ZŤS Námestovo - SK/EZ/NO/541 a nariadenie ústneho prerokovania (oznámenie + príloha) zverejnené dňa 14.01.2019 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác environmentálnej záťaže NO(004)/Zubrohlava – kalové pole – ZŤS Námestovo - SK/EZ/NO/541 a nariadenie ústneho prerokovania - grafiká identifikácia parciel zverejnené dňa 14.01.2019 (PDF, 289 kB)

Informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona  pre pripravovanú stavbu „Dobývanie nevyhradeného nerastu – štrkopieskov" zverejnené dňa 27.11.2018 (PDF, 157 kB)

Projektová dokumentáciu k navrhovanej činnosti „Dobývanie nevyhradeného nerastu – štrkopieskov“ zverejnené dňa 27.11.2018 (PDF, 6 MB)

Odborné stanovisko VÚVH pre pripravovanú stavbu „Dobývanie nevyhradeného nerastu – štrkopieskov" zverejnené dňa 27.11.2018 (PDF, 603 kB)

„Plán čiastočnej likvidácie (technickej rekultivácie) lomu Turie“,  zverejnené dňa 17.10.2018 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť:„Viacúčelová bloková zástavba – Elektrárne Žilina", zverejnené dňa 17.10.2018 (PDF, 151 kB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Revitalizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka“ zverejnené dňa 14.08.2018 (PDF, 258 kB)

Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva k projektu: „Revitalizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka“ zverejnené dňa 14.08.2018 (PDF, 2 MB)

Projektová dokumentácia navrhovanej činnosti: „Revitalizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka“ zverejnené dňa 14.08.2018  (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Revitalizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade“ zverejnené dňa 14.08.2018 (PDF, 255 kB)

Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva k projektu: „Revitalizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade" zverejnené dňa 14.08.2018 (PDF, 2 MB)

Projektová dokumentácia navrhovanej činnosti: „Revitalizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, Vtáčí ostrov v Oravskej priehrade" zverejnené dňa 14.08.2018 (PDF, 8 MB)

Informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Odkrytie hladiny podzemných vôd Ivachnová" zverejnené dňa 27.07.2018 (PDF, 73 kB)  

Odborné stanovisko projektu:  „Odkrytie hladiny podzemných vôd Ivachnová" zverejnené 27.7.2018 (PDF, 1 MB)

Projektová dokumentácia k projektu : „Odkrytie hladiny podzemných vôd Ivachnová" zverejnené dňa 27.07.2018 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác environmentálnej záťaže LM(1909)/Jamník – kasárne Mokraď – SK/EZ/LM/1909 a nariadenie ústneho prerokovania Dátum zverejnenia 26. 07. 2018 (PDF, 918 kB)

Informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 vodného zákona: „Novostavba výrobno-skladovej haly spoločnosti 3 Energy, s.r.o. v Krásne nad Kysucou" zverejnené dňa 17.07.2018 (PDF, 159 kB)

Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva pre projekt:  „Novostavba výrobno-skladovej haly spoločnosti 3 Energy, s.r.o. v Krásne nad Kysucou" zverejnené dňa 17.07.2018 (PDF, 3 MB)

Projektová dokumentáciu navrhovanej činnosti : „Novostavba výrobno-skladovej haly spoločnosti 3 Energy, s.r.o. v Krásne nad Kysucou" zverejnené dňa 17.07.2018 (PDF, 5 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác EZ MT(002)/Martin – kasárne SNP-SK/EZ/MT/512 zverejnená dňa 08.03.2018 (PDF, 705 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác EZ MT(002)/Martin – kasárne SNP-SK/EZ/MT/512 - príloha zverejnené dňa 08.03.2018 (PDF, 411 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác environmentálnej záťaže LM(1909)/Jamník – kasárne Mokraď – SK/EZ/LM/1909 a nariadenie ústneho prerokovania zverejnené dňa 07.12.2017 (PDF, 1 MB)