Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Správne konania

1305

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Piešťany.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o prerušení konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností podané pod číslom konania V 3324/18. (742,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3342/2018, V 3547/2018, V 3382/2018. (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3579/2018. (427,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3682/2018. (537,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3455/2018. (406,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3492/2018. (700,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3653/2018. (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3674/2018. (745,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3675/2018. (724,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3723/2018. (951,1 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3728/2018. (964,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam - číslo vkladu V 3065/2018. (357,6 kB) pdf