Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zverejnené 09.10.2019 - R O Z H O D N U T I E - „Vodovodná prípojka - verejná časť – Vodovod – Drahovce ul. Bratislavská“ - Obec Drahovce (389,9 kB) pdf
Zverejnené 07.10.2019 - ROZHODNUTIE - „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ - Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany (318,5 kB) pdf
Zverejnené 07.10.2019 - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - „SO 03 Kanalizácia a SO 04 Vodovod“ - Obec Krakovany (238,4 kB) pdf
Zverejnené 01.10.2019 - Oznámenie o začatí stavebného konania - „SO 09. 2 Areálový vodovod“, „SO 11 Areálová kanalizácia-splašková kanalizácia“, „11.1 Čistá dažďová kanalizácia zo strechy“, „11.2 Dažďové vody z pevných plôch do a z ORL“ - ČS PHM Trebatice (236,8 kB) pdf
R O Z H O D N U T I E - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Farma na chov rýb“ - Róbert Bajzík, Hlohovec (336,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“ - Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany (302,5 kB) pdf
ROZHODNUTIE - „Rozšírenie verejného vodovodu Vrbové, Šteruská cesta“ - Mesto Vrbové (763,7 kB) pdf
R O Z H O D N U T I E - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu v obci Chtelnica“, Obec Chtelnica. (343,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - „Rozšírenie verejného vodovodu Vrbové, Šteruská cesta“ - Mesto Vrbové (232,7 kB) pdf
Povolenie na osobitné užívanie vôd. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - „SO 04 Predĺženie verejného vodovodu“ , „Vŕtaná studňa“, „SO 06 Odvodnenie prístupovej komunikácie – vsakovanie“ - A care, s. r. o., Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany. (422,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu a upustenie od ústneho pojednávania - „Vodovodná prípojka - verejná časť – Vodovod – Drahovce ul. Bratislavská“ (219,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu a upustenie od ústneho pojednávania - „SO-07 Vodovod (E.1.3.1.-Vodovod)“, „SO-08 Kanalizácia (E1.3.2.-Kanalizácia)“ - Bytové domy – Piešťany, Holllého ulica (226,3 kB) pdf