Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zverejnené 07.09.2020 - Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – k. ú. Borovce (164,1 kB) pdf
Zverejnené 20.08.2020 - Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - k. ú. Moravany nad Váhom (146,4 kB) pdf
Zverejnené 17.08.2020 - Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (279,6 kB) pdf
Zverejnené 17.08.2020 - Rozhodnutie - Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Bašovce“ (212,7 kB) pdf
Zverejnené 17.08.2020 - Rozhodnutie - Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce (ZaD č. 2/2019 ÚPN-O) Trebatice“ (233,6 kB) pdf
Zverejnené 11.08.2020 - Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub 2 ks drevín - k. ú. Vrbové. (168,8 kB) pdf
Zverejnené 22.07.2020 - Oznámenie pre verejnosť - „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bašovce“ (378,4 kB) pdf
Zverejnené 22.07.2020 - Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce (ZaD č. 2/2019 ÚPN-O) Trebatice“ – Oznámenie o strategickom dokumente, Oznámenie dotknutým orgánom podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. (173,7 kB) pdf
Zverejnené 20.07.2020 - Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - k. ú. Vrbové (150,6 kB) pdf
REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY OKRESU PIEŠŤANY (10,7 MB) pdf
1. RÚSES okresu Piešťany - SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA (9,0 MB) pdf
2. RÚSES okresu Piešťany - PRIEMET POZITÍVNYCH PRVKOV A JAVOV (11,3 MB) pdf
3. RÚSES okresu Piešťany - PRIEMET NEGATÍVNYCH PRVKOV A JAVOV (10,1 MB) pdf
4. RÚSES okresu Piešťany - ENVIRONMENTÁLNE PROBLÉMY (10,8 MB) pdf
5. RÚSES okresu Piešťany - NÁVRH R-ÚSES A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ (9,2 MB) pdf