Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Deklarácia proti hliadkovaniu občianskych združení v osadách

08. 01. 2020

My, dolu podpísaní starostovia, primátori a aktivisti deklarujeme, že sme proti samovoľnému hliadkovaniu rôznych občianskych združení v našich obciach a mestách. Naše osady nie sú cvičiskom pre neziskové organizácie.

Hlboko odsudzujeme medializované násilné činy v obciach Richnava a Važec, ako aj všetky ďalšie podobné incidenty, nech už boli namierené voči občanom akejkoľvek národnosti. Zároveň však odmietame politizáciu týchto miestnych konfliktov na vytĺkanie politických bodov.

 

Preto sa zaväzujeme, že:

  1. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili vytváraniu ďalšieho napätia v našich obciach.
  2. Nikdy sme nepozvali, ani v budúcnosti nepozveme  hliadky občianskych združení do našich obcí.
  3. Naopak, v rámci našich možností, posilníme prácu v teréne, zameranú na  prevenciu kumulovania napätia.
  4. V rámci našich možností nedovolíme, aby sa v našich obciach a mestách uskutočnili verejné zhromaždenia, smerujúce k zvyšovaniu napätia.
  5. Iniciujeme posilnenie miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) a ich prevod do štátneho financovania.

 

Naším cieľom je pokojné a dobré spolunažívanie v našich obciach a mestách.

Toporec, 3.1.2020

 

Agócs Attila, primátor mesta Fiľakovo                    
Babitzová Eva, aktivistka
Bari Aladár, starosta obce Radnovce
Bari Bartolomej, zástupca starostu obce Uzovská Panica
Bari Karol, starosta obce Cakov
Bela Jozef, starosta obce Slanec
Bizoň Jozef,  starosta obce Vydrník
Brendza Slavomír, starosta obce Breznica
Didik Michal, starosta obce Čirč
Dragula Andrej, starosta obce Čaklov
Gáborová Gabriela, starostka obce Vtáčkovce
Giňa Florián, starosta obce Jarovnice
Gužo Adrián, starosta obce Kružlová
Hada Stanislav, starosta obce Rankovce
Hianiak Igor, primátor mesta Pezinok
Horvát Mikuláš, starosta obce Hunkovce
Horváth Viktor, aktivista
Horváth Vladimír, starosta obce Hranovnica
Horváth Slavomír, starosta obce Košické Olšany
Horváthová Monika, koordinátorka aktivačnej činnosti, obec Švedlár
Hreha Ľubomír, starosta obce Bystré
Juhás Ján, starosta obce Družstevná pri Hornáde
Kapusta Michal, primátor mesta Spišské Podhradie
Koky Richard, koordinátor zdravotných osvetárov
Kvetko Ján, starosta obce Muránska Dlhá Lúka
Mikeľ Miroslav, starosta obce Ďurďoš
Oračko Jozef, starosta obce Podhorany
Pankievičová Ľubica, starostka obce Varhaňovce
Pompa Gustáv, starosta obce Toporec
Popuša Rastislav, starosta obce Ostrovany
Radič Eugen, starosta obce Martinová
Ravasz Ábel, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Rigó Marek, starosta obce Zlaté Klasy
Rybár Martin, starosta obce Sučany
Smorada Matej, primátor mesta Medzev
Szajkó Richard, starosta obce Barca
Šaňa Marcel, starosta mestskej časti Košice - Luník IX
Tokár Jaroslav, starosta obce Vrbnica 
Tvrdoň Ľuboš, starosta obce Lozorno
Vilenik Dušan, starosta obce Čičava
Virág Marek, starosta obce Markušovce
Žiga František, starosta obce Bystrany

 

Ak chcete deklaráciu podpísať a podporiť tak našu iniciatívu, napíšte nám na splnomocnenecrk@minv.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.