Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Otvorenie školského roka v Ostrovanoch a na Luníku IX

02. 09. 2020

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková otvorila spolu so starostom obce Ostrovany dňa 31.08.2020 priestory novej Základnej školy v Ostrovanoch a dňa 2. septembra 2020 sa zúčastnila otvorenia školského roka 2020/2021 v mestskej časti Košice - Luník IX.

Považujem za potrebné zaoberať sa aj školami, ktoré navštevujú výlučne rómske deti a prijímať opatrenia, aby sa z takýchto škôl stal priestor sociálnych kontaktov medzi rómskymi a nerómskym žiakmi a žiačkami. Výzvou pre samosprávy a pedagógov je rozvíjať kvalitu škôl tak, aby presviedčali vzdelávacími výsledkami a atraktívnymi vzdelávacími programami natoľko, že diverzita a zmiešané kolektívy budú pre nás samozrejmosťou. Je tiež nevyhnutné ich v tom podporiť zo strany všetkých kompetentných aktérov, vrátane nášho úradu a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, zavedením a realizáciou inkluzívnych opatrení čo najskôr,“ povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity praje všetkým žiakom a žiačkam, všetkým učiteľom a učiteľkám a zamestnancom škôl, aby bol tento školský rok úspešný, a aby sme spoločne zvládali všetky obmedzenia, ktoré spôsobuje pandémia COVID 19 a aby to neovplyvnilo úroveň vzdelávacieho procesu.

Šťastný začiatok školského roka všetkým!

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.