Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Parlament v prvom čítaní schválil predškolskú výchovu pre všetky deti

21. 05. 2019

Poslanci Národnej rady SR 21. mája 2019 posunuli návrh na zavedenie povinnej predškolskej dochádzky pre každé dieťa vo veku 5 rokov do druhého čítania Zákon môže byť schválený vo finálnej podobe na júnovej schôdzi parlamentu.  

Predškolské vzdelávanie v materských školách má veľký význam pre každého jednotlivca, ale aj celú našu spoločnosť. Včasná intervencia u malých detí má oveľa vyššiu návratnosť, ako kedykoľvek v neskoršom veku. Na Slovensku je počet detí navštevujúcich materské školy vo veku od 3 do 5 rokov veľmi nízky. V okruhu marginalizovaných komunít iba každé tretie dieťa sa vie zúčastniť takejto výchovy. V okolitých krajinách EU je povinná predškolská výchova osvedčenou praxou, a má veľmi pozitívny integračný účinok.

Som nesmierne rád, že si túto tému po vláde osvojili aj poslanci, vnímam to ako ďalší krok v našom trojročnom úsilí dostať každé dieťa do škôlky. Moje hlavné ciele sa nezmenili, stále si myslím, že je potrebné podporiť vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít, najmä na predprimárnej úrovni. V krajine, ako Slovensko, to považujem za absolútny základ dobrého školského systému,“ uviedol Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Podpora vzdelávania v predškolskom veku so sebou prináša možnosť šancí na rovnaké vzdelanie pre všetky deti. Pomocou neho vedia prekonávať sociálne nerovnosti a predsudky, a to nielen u rómskych detí z vylúčeného prostredia, detí so zdravotným znevýhodnením, ale aj u detí žijúcich v mestách a obciach, kde doteraz predškolské zariadenia chýbali. Aktuálne je táto téma živo diskutovaná medzi odbornou aj laickou verejnosťou. V pondelok o nej diskutovali na pôde úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity poslanci NR SR, zástupcovia štátneho a neziskového sektora i iní odborníci.

povinná predškolská dochádzka

„Vnímam potrebu ďalších rokovaní. Tento návrh určite nie je bezchybný, ale jeho pozitíva výrazne presahujú -problematické časti. Je tu stále priestor na jeho zlepšenie, ktoré vieme doplniť a podporiť na nasledujúcej parlamentnej schôdzi. Najväčšia hrozba je však to, ak nevieme nájsť odvahu na vykonanie tak kľúčového kroku, na ktorý čakáme už roky, ak nie dekády,“ zdôraznil Ravasz.

Poslanec NR SR, Štefan Vavrek, hodnotí tento krok aj z pohľadu praxe, ako bývalý učiteľ. Považuje toto opatrenie za kľúčové. O povinnej škôlke sa rozprávalo už veľmi dlho a teraz ideme konečne urobiť prvý krok. Odmietam, aby niekto rómske deti znevažoval, využíval a vytĺkal si z toho politické body. V mojom okolí robia rodičia pre svoje deti všetko čo je v ich silách.  Toto opatrenie im ich úsilie uľahčí. Konečne budú mať naše deti miesto v škôlke a budú tak mať lepšie podmienky ako mali doteraz. Ďakujem, všetkým, ktorí návrh podporovali a tiež všetkým poslancom a poslankyniam, ktorí za návrh hlasovali. ,“ uviedol poslanec Vavrek. 

Podľa splnomocnenca je potrebné vyriešiť aj kapacitu škôlok, a to dostupnými európskymi aj štátnymi zdrojmi. Dodal, že úlohou samospráv je myslieť možno na dlhšie obdobie, ako je to volebné a to v záujme podpory mladých rodín. O samotných deťoch nehovoriac. Primátor a poslanec NR SR, Peter Antal si myslí, že samosprávy, ktoré pristupujú k práci zodpovedne, nebudú mať problém so splnením povinnosti v rámci zabezpečenia či rozšírenia existujúcich kapacít.

„Samosprávy, ktoré ešte nemajú vybudované škôlky, budú mať prechodné obdobie na to, aby z najrôznejších zdrojov vytvorili chýbajúce kapacity. Starostovia a primátori budú musieť do budúcna možno viac plánovať, ale aj to je úlohou samospráv. Dokazuje to už dnes celý rad obcí a starostov,“ upresnil Peter Antal.

Tento zákon je veľmi užitočný pre deti z marginalizovaných komunít a z prostredia hlbokej chudoby. Detí, ktoré nemajú iné možnosti stretnúť sa s kolektívom a získavať zručnosti pod vedením pedagógov. Sú tak od začiatku nástupu do školy značne sociálne znevýhodnené a tento handycap nedoženú veľmi často nedoženú počas celého svojho života.

Ak chceme dosiahnuť lepšiu integráciu segregovaných komunít, povinná škôlka je nevyhnutný krok nielen pre samotné detičky, ale pre náš všetkých. Viem povedať a prehlásiť, že náš úrad dva roky poctivo pracoval a  s kľudným svedomím môžem odporučiť každému poslancovi, aby tento zákon podporil aj v druhom čítaní,“ podotkol Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.