Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2019, Piatok
 

Rezort vnútra zvýši vzdelanostnú úroveň žiakov z marginalizovaných rómskych komunít poskytnutím mentoringu a tútoringu

15. 12. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) zverejnilo výzvu zameranú na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Na projekty poputuje suma viac ako 5 miliónov eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu.

Hlavným cieľom výzvy je zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov základných a  stredných škôl, ktorí pochádzajú z prostredia MRK pomocou poskytovania mentorskej a tútorskej podpory. Ide o podporu žiakov druhého stupňa základnej školy a  žiakov strednej školy. Systém je nastavený tak, aby posúval žiakov v čo najväčšej miere nielen smerom k vyššiemu a kvalitnejšiemu vzdelávaniu, ale aj k osobnostnému rozvoju. O finančnú podporu môžu žiadať mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a cirkevné organizácie. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 23. apríla 2018.

Slovenská republika chce aj prostredníctvom OP ĽZ prispieť k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných komunít. „Výzvou má rezort vnútra ambíciu zlepšiť školské výsledky, eliminovať predčasné ukončenie základnej školskej dochádzky, a teda opakovanie ročníkov ako aj preraďovanie do špeciálnej základnej školy, a tiež dopomôcť k úspešnému prijatiu na strednú školu a ukončenie strednej školy, najlepšie s maturitou“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.