Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

Spomíname na obete rómskeho holokaustu - Ma bisteren!

21. 07. 2020

Splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Andrea Bučková v spolupráci s občianskym združením In Minorita organizuje pietne podujatie pri príležitosti pripomenutia a uctenia si obetí rómskeho holokaustu.

Spomienkový umelecký program a pietny akt kladenia vencov sa uskutoční  v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, na Kapitulskej 23 dňa 2. augusta 2020 o 12:00 hod. v rámci programu Ma bisteren pro leperiben! Nezabudnite na spomienku !, ktorého súčasťou je aj čítanie z Knihy mŕtvych.

Splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Andrea Bučková sa plánuje zúčastniť pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu aj na nasledovných pietnych miestach:

  • Auschwitz – Birkenau – spomienková ceremónia na uctenie pamiatky Rómov padlých v koncentračnom tábore Auchswitz – Birkenau dňa 30. júla 2020
  • Dunajská Streda, Hlavná ulica, Park pri rybnom trhu – dňa 31. júla 2020 o 10:00 hod.
  • Hanušovce nad Topľou, Železničná stanica, Železničiarska 585 /20 - dňa 1. augusta 2020 o 10:00 hod.
  • Čierny Balog, pred Lesníckym skanzenom – Vydrovská dolina – dňa 1. augusta 2020 o 14:30 hod.   
  •  Skalica, Mestský cintorín - dňa 3. augusta 2020 o 10.00 hod. 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.