Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2018, Sobota
 

Stanovisko splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k streľbe v Pohronskej Polhore

13. 10. 2017

V nedeľu 8. októbra 2017 večer sa v Pohronskej Polhore strieľalo na rodinný dom. V rodinnom dome býva rómska rodina a strelci boli podľa všetkého mladíci z vedľajšej dediny. Streľba vyvolala emotívne reakcie najmä medzi Rómami po celom Slovensku. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz zaujal k celému incidentu jednoznačné stanovisko.

 

Miera empatie voči Rómom je na Slovensku nízka

Streľbou na dom rómskej rodiny v obci Pohronská Polhora sa prekročila aj posledná hranica, ktorá nás oddeľuje od fyzického napadnutia členov rómskej menšiny v tejto republike.  Nad takýmto konaním sa nedá mávnuť rukou a povedať si – „však sa nič nestalo“. To, že guľky nikoho netrafili nič nezmení na fakte, že sa strieľalo na ľudí. Plne odsudzujeme incident v obci Pohronská Polhora, a vyzývame autority k okamžitému a dôslednému vyšetreniu situácie. Bez ohľadu na to či sa potvrdí motív rasovej intolerancie alebo nie, nemôžeme byť k tomu ľahkovážni.

Splnomocnenec tak reagoval na streľbu ako na vrchol ľadovca symbolizujúceho napätie ktoré u nás v spoločnosti vrie. Vyzerá to, že voči nenávistným postojom sme stále tolerantnejší a čoraz častejšie sa uchyľujeme k radikálnym riešeniam. Dôsledkom je rozdeľovanie spoločnosti a zvyšovanie spoločenského napätia, tvrdí Ábel Ravasz.

„Miera empatie voči Rómom je na Slovensku nízka. Ak sa niečo stane Rómom, veľká časť ľudí má pocit, že sa ich to netýka, že sa to týka predsa tých druhých.  Kam ešte poženieme takéto rozdelenie spoločnosti?  Partia mladých chlapcov sa rozhodne strieľať na bezbranných ľudí a cítia sa pri tom ako hrdinovia. Za takéto postoje nie sú zodpovední len oni, ale aj spoločnosť, ktorá toleruje a bohužiaľ už častokrát aj podporuje rozdeľovanie na „nás“ a „ich“, na „lepších“ a „menejcenných“.  Takéto zmýšľanie je nebezpečné, takéto zmýšľanie vedie k nepokojom a zbytočným konfliktom.“

Prípadu sa venujú orgány činné v trestnom konaní a vyšetrovanie ukáže, či bol tento útok rasovo motivovaný. Bez ohľadu na výsledok vyšetrovania je splnomocnencov odkaz jednoznačný, keď hovorí o potrebe zastaviť rozdeľovanie obyvateľov na znepriatelené skupiny. Splnomocnenec plánuje v nasledujúcich dňoch obec navštíviť aj osobne.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.