Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Stáž na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pokračuje ďalej

24. 06. 2020

Vzhľadom na to, že opatrenia kvôli pandémii choroby COVID-19 sa postupne uvoľňujú, rozhodli sme sa pokračovať v stážistickom projekte podporenom v rámci programu EÚ - Európsky zbor solidarity. Splnomocnenkyňa sa v najbližších dňoch stretne s kandidátmi a kandidátkami, ktorí sa prihlásili do druhého kola a zúčastnili sa pohovorov. Spoločne sa tak dohodneme na tom, či budú zaradení do centrály úradu v Bratislave alebo do niektorej z našich regionálnych kancelárií. V súčasnosti pripravujeme s kolegami a kolegyňami aj ich náplň aktivít, aby bola pre mladých stáž prínosom. 

Stážisti u nas majú okrem iného aj tieto výhody: 

  • fixný mesačný finančný príspevok na stravu a  ubytovanie vo výške 300 €,
  • preplatenie cestovných nákladov pri účasti na aktivitách a pracovných stretnutiach organizovaných úradom,
  • 15-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť si pracovné dni podľa dohody),
  • poistenie počas celého obdobia vykonávania odbornej stáže,
  • pridelenie odborného mentora každému stážistovi počas celého obdobia vykonávania odbornej stáže,
  • možnosť absolvovať základný kurz rómskeho jazyka.

 

Vzhľadom na to, že je o program stáží na našom úrade veľký záujem, plánujeme v ňom pokračovať aj v ďalšom období s využitím prostriedkov na financovanie cez Európsky zbor solidarity. 

 

Viac o stáži na našom úrade sa môžete dozvedieť napr. tu: http://www.minv.sk/?staze a viac o Európskom zbore solidarity napr. aj tu: https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.alej 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.