Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Udeľovanie ocenení ROMA SPIRIT 2018 sa uskutoční v nedeľu 25. novembra v Slovenskom rozhlase

21. 11. 2018

Výročný 10. ročník Roma Spirit sa môže pochváliť rekordným počtom 313 prijatých nominácií, ktoré sú dôkazom reálnych riešení zlepšujúcich život jednotlivcom i komunite a príkladmi úspešného spolužitia Rómov a Nerómov na Slovensku.  Vyhlasovateľmi Roma Spirit 2018 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Zo všetkých prijatých nominácií vybral Prípravný výbor Roma Spirit tri v každej zo siedmich kategorií:

  1. Mimovládna organizácia
  2. Obec a mesto
  3. Spoločnosť a zamestnávateľ
  4. Médiá
  5. Kultúra
  6. Osobnosť a 
  7. Čin roka.

Laureátov ocenenia vyberie z postupujúcej finálovej 21-tky nominácií medzinárodná Odborná porotaPorota čin roka priamo v deň galavečera.

Ocenenie Roma Spirit

Laureáti 10. ročníka Roma Spirit 2018 si prevezmú ocenenie 25. novembra 2018 na slávnostnom galavečere v Slovenskom rozhlase. Medzi gratulantmi nebude chýbať Jana Sendreiová, Dorota Nvotová, Dušan Šorty Berky, Lomniké čháve, či Celeste Buckingham. Záznam z odovzdávania ocenení uvedie už tradične RTVS pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

Medzi vyhlasovateľmi je aj úrad splnomocnenca pre rómske komunity, na snímke splnomocnenec Ábel Ravasz

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Projekt vytvoril tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku komunitu. Verejná platforma na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov približuje širokej verejnosti aktivity jednotlivcov a organizácií zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.

Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009

Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz. Za doterajších 10 rokov bolo prijatých 1 390 nominácií. Ocenenie Roma Spirit si prevzalo už 54 laureátov. Osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka. Medzi ocenenými boli v uplynulých rokoch napríklad aj OZ Človek v tísni, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní.

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.