Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2019, Piatok
 

Úradu splnomocnenca pre Rómov sa podarilo vytvoriť množstvo pracovných miest pre pomoc rómskym komunitám

15. 12. 2017

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity funguje. V oblasti zamestnanosti sa december 2017 zrejme zapíše ako najúspešnejší mesiac. Počet nových pracovných miest, ktoré boli vytvorené a obsadené vďaka úradu stúpol o viac ako 800.

Nárast počtov pracovných miest v prospech rómskych komunít v grafickom stvárnení

Decembrový nárast pracovných miest nás neuveriteľne teší. Mňa osobne teší aj to, že sa ich podarilo vytvoriť ešte pre Vianocami. Mnohým rodinám tak určite padol kameň zo srdca," uviedol vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Celkovo sa úradu podarilo vytvoriť už 1352 pracovných miest. Všetko sú to pracovné miesta, ktoré pomáhajú rómskym komunitám. Konkrétne ide o terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier a členov a členky miestnych občianskych poriadkových služieb - MOPS.   

 „Väčšina z decembrových nových miest sú MOPS. December bol len druhý mesiac, kedy mohli vyjsť  poriadkové služby do ulíc a z plánovaných zhruba 830 členov ich je v uliciach už 785. To je veľmi dobrá vizitka pre všetky zapojené strany. Je to aj dôkaz toho, že keď sú podmienky výzvy dobre nastavené, tak vedia obce financie čerpať veľmi pružne," dodal splnomocnenec Ravasz.   

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.