Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Voľné pracovné pozície na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity – Hľadáme nových kolegov a kolegyne do Bratislavy aj do regiónov

Bratislava, 21. 09. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad  splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, hľadá vhodných kandidátov a kandidátky v rámci implementácie národného projektu "Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" na pracovné pozície: 

 

METODIK/ METODIČKA, viac info na linku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27452 

Miesto výkonu: BRATISLAVA

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 23. 9. 2020

 

MANAŽÉR/ KA PRE PUBLICITU A MONITOROVANIE, viac info na linku  https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27451 

Miesto výkonu: BRATISLAVA

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 23. 9. 2020

 

HLAVNÝ KOORDINÁTOR/ HLAVNÁ KOORDINÁTORKA PRE REGIÓNY, viac info na linku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27456    

Miesto výkonu: BRATISLAVA

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 24. 9. 2020

 

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR/ MANAŽÉRKA - 5 pozícií, viac info na linku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27420   

Miesto výkonu: BRATISLAVA

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 22. 9. 2020

 

REGIONÁLNY KOORDINÁTOR/ KOORDINÁTORKA - 3 pozície, viac info na linku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27471

Miesto výkonu: NITRA

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 24. 9. 2020

 

REGIONÁLNY KOORDINÁTOR/ KOORDINÁTORKA - 2 pozície, viac info na linku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27470

Miesto výkonu: BANSKÁ BYSTRICA

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 24. 9. 2020

 

REGIONÁLNY KOORDINÁTOR/ KOORDINÁTORKA - 3 pozície, viac info na linku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27469

Miesto výkonu: RIMAVSKÁ SOBOTA

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 24. 9. 2020

 

REGIONÁLNY KOORDINÁTOR/ KOORDINÁTORKA - 5 pozícií, viac info na linku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27460

Miesto výkonu: KOŠICE

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 24. 9. 2020

 

REGIONÁLNY KOORDINÁTOR/ KOORDINÁTORKA - 3 pozície, viac info na linku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27485

Miesto výkonu: PREŠOV

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 28. 9. 2020

 

REGIONÁLNY KOORDINÁTOR/ KOORDINÁTORKA - 2 pozície, viac info na linku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/27486

Miesto výkonu: SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania: 28. 9. 2020

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.