Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2019, piatok
 

Vyhlásenie splnomocnenca ku Dňu obetí holokaustu a rasového násilia

08. 09. 2014

Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia nám má pripomenúť odkaz prenasledovaných občanov vojnového slovenského štátu – Židov a Rómov, ktorí boli považovaní kvôli svojmu pôvodu za menejcenných a deportovaných do vyhladzovacích koncentračných táborov. Odkazom týchto obetí je, aby sme nepripustili, aby sa  do vzťahov medzi nami – medzi príslušníkov väčšinovej spoločnosti,  Židov, Rómov, homosexuálov alebo príslušníkov iných menšín dostalo násilie, nevraživosť a nenávisť.

Je najmä na osobnostiach, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku, aby vážili slová, nehanobili verejne ľudí len pre ich rasový, národnostný a etnický pôvodu a nezneužívali ich na svoju popularitu. Hanobiace a nenávistné prejavy sú začiatkom  sociálneho vylúčenia, ktoré počas druhej svetovej vojny stálo životy viac ako 300 tisíc Rómov.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje aktivity, ktoré majú spájať Rómov a majoritu a do budúcnosti obmedziť extrémistické a nenávistné prejavy. Našou prioritou je, aby rómske deti navštevovali materské školy, zamedzilo sa zaradeniu detí z chudobných osád do špeciálnych škôl a vytvorili sa podmienky na to, aby boli na trhu práce úspešné. Podporujem projekty, ktoré sú zmysluplné a efektívne, a to najmä pre našu spoločnú budúcnosť a spolunažívanie bez  strachu a nenávisti na jednej či na druhej strane.  

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.