Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Vyhlasovateľom 6. ročníka Roma Spirit 2014 je aj MV SR-ÚSVRK

22. 08. 2014

Už šiestykrát, vďaka projektu Roma Spirit, oceníme aktívnu snahu všetkých, ktorí pomáhajú zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku. Dňom 22. augusta 2014 vyhlasuje Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a Ministerstvo vnútra - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 6. ročník Roma Spirit, ktorého cieľom je pokračovať vo verejnej prezentácii a oceňovaní jednotlivcov a organizácií za projekty a aktivity realizované v prospech rómskeho etnika. Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Roma Spirit víta slovami: „Som rád, že veľa ľudí pracuje s obyvateľmi rómskych komunít. Oceňujem a vážim si ich prácu, pretože je veľa dôvodov, pre ktoré je potrebné ich oceňovať.“

6. ročník sprevádza viacero noviniek. Zmena názvu z Gypsy Spirit na Roma Spirit. Autorka myšlienky projektu Ľubomíra Slušná - Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) navrhla zmenu názvu ako spomienku a vyjadrenie hlbokej úcty lekárovi Jánovi Cibuľovi, významnému bojovníkovi za práva Rómov, spoluzakladateľovi Medzinárodnej rómskej únie, ktorá získala v roku 1971 štatút pozorovateľa pri OSN ako aj legitimizovanie existencie rómskeho národa Medzinárodným spoločenstvom.

Nový názov so sebou priniesol zmenu loga. Horiaci oheň ako symbol vášne, krídla reprezentujúce slobodu a srdce ako symbol lásky sa po prvý krát predvedú vo vynovenom modernom prevedení. Zároveň prvý krát je možné podať nomináciu poštou, mailom a aj prostredníctvom online formulára.

Tlačovú správu k Vyhláseniu 6. ročníka Roma Spirit 2014 nájdete tu.  

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.