Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. apríl 2020, nedeľa
 

Výzva na prestupné bývanie umožňuje výrazne vylepšiť situáciu bývania v marginalizovaných rómskych komunitách

25. 01. 2019

 

 

Do výzvy sa okrem obcí môžu zapojiť aj neziskové organizácie. Vieme podporiť výstavbu nových bytov, rekonštrukciu existujúcich, aj asistenta bývania.

Najdôležitejšie je ale vytvorenie správne fungujúceho motivačného systému

 

 

Pre potreby konzultácie a informovanosti ohľadom výzvy na prestupné bývanie zriadil úrad splnomocnenca kontaktný bod, na ktorý je možné sa obrátiť pri príprave výzvy:

prestupnebyvanie@minv.sk
.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.