Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Zapoj sa do Európskeho zboru solidarity a staň sa našim štážistom/ stážistkou!

05. 06. 2019

Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje výzvu na absolvovanie odbornej stáže v rámci projektu „Stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity“, podporeného z programu EÚ – Európsky zbor solidarity.

Európsky zbor solidarity je nový program Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo stáž vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

Odborná stáž je určená mladým ľuďom vo veku 18 - 30 rokov a bude prebiehať priamo v kanceláriách Úradu splnomocnenca vlády SR v Bratislave a v regiónoch SR kde sa nachádzajú regionálne centrá (Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Nitra, Humenné, Michalovce, Kežmarok, Svidník). Stáž môže byť vykonávaná v období od 1. júla 2019 do 31. decembra 2020. Dĺžka trvania stáže je 6 mesiacov.

Počas stáže sa stážisti zapoja do pravidelných aj nepravidelných činností a aktivít Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, budú mať priestor vyskúšať si prácu v kancelárii, ale aj v teréne a v prípade záujmu aj realizovať vlastné úlohy, návrhy aktivít.

Na zapojenie sa do stáže stačí ak je záujemca vo veku od 18 do 30 rokov, je občanom Slovenska, otvorený novým veciam, komunikatívny, zodpovedný a flexibilný. Žiadne iné podmienky nepožadujeme naplniť.

V rámci odbornej stáže ponúkame:

  • fixný mesačný finančný príspevok na stravu a  ubytovanie vo výške 300 €,
  • preplatenie cestovných nákladov pri účasti na aktivitách a pracovných stretnutiach organizovaných úradom,
  • 15-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť si pracovné dni podľa dohody),
  • poistenie počas celého obdobia vykonávania odbornej stáže,
  • pridelenie odborného mentora každému stážistovi počas celého obdobia vykonávania odbornej stáže,
  • možnosť absolvovať základný kurz rómskeho jazyka.

 

Ako sa prihlásiť?

V prvom kole (stáže od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019) sa môžete prihlásiť do 22. júna 2019.

Podmienkou zapojenia sa do výberového konania je prihlásenie sa do online databázy Európskeho zboru solidarity na: linku tu, kde vložíte svoj životopis a motivačný list. Až po zaregistrovaní sa do tejto databázy, budeme môcť kontaktovať jednotlivých záujemcov.

Po zaregistrovaní sa do databázy nám pošlite aj e-mail s vašim registračným číslom na mailovú adresu michal.slachta@minv.sk.

V prípade, ak s tým budete potrebovať pomôcť alebo budete mať akékoľvek otázky, kontaktujte nášho kolegu, ktorý vám s tým rád pomôže – Michal Šľachta, michal.slachta@minv.sk, tel: 02 509 44967.

Tešíme sa na vaše prihlášky :-)

 

Ďalšie informácie:

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.