Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2017, Piatok
 

Tlačové správy


:


Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015
05. 10. 2016

Monitorovacia správa, ktorú sme  predkladali na rokovaní vlády bola vytvorená na základe informácií, ktoré nám postúpili rezorty a ich priamo riadené organizácie. Nie je hodnotiaca, nerobili sme evaluáciu, len sme zozbierali dáta, aby sme vláde aj verejnosti dali informácie o realizácií...

Zamestnanci MV SR na Dobrom trhu podporili talentované rómske deti
21. 09. 2016

V bratislavskom Starom Meste na Panenskej sa vo štvrtok 15. septembra  konal Dobrý trh, na ktorom sa po vlaňajšej premiére opäť zúčastnil aj tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra. Tento rok sa zamestnanci SEP rozhodli pomôcť združeniu Divé maky, ktoré pomáha rómskych...

MV SR schválilo prvé žiadosti na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl
14. 09. 2016

  MV SR schválilo prvé žiadosti na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl Do prvého hodnotiaceho kola výziev na výstavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu materských škôl sa mohli zapojiť mestá a obce zo siedmich krajov s výnimkou Bratislavského. Ministerstvo vnútra Slovenskej...

Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl
05. 09. 2016

Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl   Informácie o programe Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap (REF) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendií pre...

Výberové konania - štátna služba
02. 09. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje a dáva do pozornosti Výberové konania - štátna služba, Ministerstva vnútra SR     http://www.minv.sk/?vyberove-konania-statna-sluzba

Zmena č. 2 k výzvam OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
30. 08. 2016

Dávame do pozornosti zmenu k výzvam, ktoré sa týkajú Výstavby predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít . Táto výzva je...

Oznam o výberovom konaní KC RI Prešov
19. 08. 2016

Poskytovateľ Komunitné centrum Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o. vyhlasuje výberové konanie na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra b) jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra Výberové konanie sa uskutoční dňa 30/08/2016 o 9:00 hod. v priestoroch...

Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl
15. 08. 2016

Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap (REF) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendií pre rómskych študentov stredných škôl....

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.