Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2017, Štvrtok
 

Tlačové správy


:


Príhovor splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu
03. 08. 2016

Vážené dámy, vážení páni, je pre mňa veľkou cťou, že môžem byť dnes prítomný na tomto pietnom stretnutí a môžem si spolu s Vami pripomenúť veľmi tragické udalosti druhej svetovej vojny a zároveň uctiť pamiatku všetkých obetí holokaustu. Holokaust je slovom mnohých významov s nepredstaviteľným...

Zasadnutie Riadiacej pracovnej skupiny poradnej komisie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
21. 07. 2016

Zasadnutie Riadiacej pracovnej skupiny poradnej komisie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky   Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predložil na rokovanie Riadiacej skupiny materiál pod názvom- Akčné plány aktualizovanej Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020- 1.časť,...

MV SR podporí výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunity
18. 07. 2016

Komunitné centrá sú pre marginalizované, t.j. znevýhodňované rómske komunity kľúčovým miestom pre ich začleňovanie do spoločnosti prostredníctvom riešenia každodenných problémov a vyhľadávania trvalých riešení. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný...

Informačné semináre k Dotačnej schéme
12. 07. 2016

Oznam pre obce
11. 07. 2016

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva...

Samosprávy či tretí sektor sa môžu uchádzať o dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít
22. 06. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 21. júna 2016 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Dotáciu možno...

Výberové konanie na regionálnych koordinátorov terénnej sociálnej práce
20. 05. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity hľadá vhodných uchádzačov  na pozície regionálneho koordinátora/ koordinátorky terénnej sociálnej práce v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v ...

Ábel Ravasz rokoval s vysokou komisárkou OBSE pre národnostné menšiny Astrid Thorsovou
17. 05. 2016

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz prijal v Bratislave, v pondelok 16. mája 2016 Astrid Thorsovú, vysokú komisárku OBSE pre národnostné menšiny. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v rámci prvej oficiálnej návštevy vysokej komisárky v Slovenskej republike, ktorá je...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.