Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2018, Utorok
 

Tlačové správy


:


Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl
05. 09. 2016

Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl   Informácie o programe Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap (REF) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendií pre...

Výberové konania - štátna služba
02. 09. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje a dáva do pozornosti Výberové konania - štátna služba, Ministerstva vnútra SR     http://www.minv.sk/?vyberove-konania-statna-sluzba

Zmena č. 2 k výzvam OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
30. 08. 2016

Dávame do pozornosti zmenu k výzvam, ktoré sa týkajú Výstavby predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít . Táto výzva je...

Oznam o výberovom konaní KC RI Prešov
19. 08. 2016

Poskytovateľ Komunitné centrum Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o. vyhlasuje výberové konanie na a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra b) jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra Výberové konanie sa uskutoční dňa 30/08/2016 o 9:00 hod. v priestoroch...

Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl
15. 08. 2016

Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap (REF) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendií pre rómskych študentov stredných škôl....

Príhovor splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu
03. 08. 2016

Vážené dámy, vážení páni, je pre mňa veľkou cťou, že môžem byť dnes prítomný na tomto pietnom stretnutí a môžem si spolu s Vami pripomenúť veľmi tragické udalosti druhej svetovej vojny a zároveň uctiť pamiatku všetkých obetí holokaustu. Holokaust je slovom mnohých významov s nepredstaviteľným...

Zasadnutie Riadiacej pracovnej skupiny poradnej komisie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
21. 07. 2016

Zasadnutie Riadiacej pracovnej skupiny poradnej komisie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky   Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predložil na rokovanie Riadiacej skupiny materiál pod názvom- Akčné plány aktualizovanej Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020- 1.časť,...

MV SR podporí výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunity
18. 07. 2016

Komunitné centrá sú pre marginalizované, t.j. znevýhodňované rómske komunity kľúčovým miestom pre ich začleňovanie do spoločnosti prostredníctvom riešenia každodenných problémov a vyhľadávania trvalých riešení. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.