Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2018, Streda
 

Tlačové správy


:


Projekt Podpora vysporiadania pozemkov dostal zelenú
08. 11. 2016

Na 5. zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritné osi 5 a 6 jej členovia schválili zámer národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov. Projekt je zameraný na dlhodobý problém v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami...

Rada Európy školila novinárov v oblasti antidiskriminácie Rómov
08. 11. 2016

Rada Európy školila novinárov v oblasti antidiskriminácie Rómov Medzinárodná ľudsko-právna organizácia Rada Európy v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity usporiadala v dňoch  02. 11. - 3. 11. 2016 vo Zvolene a na Donovaloch Národný...

MV SR vyhlásilo vyzvania pre projekty terénnej sociálnej práce a komunitných centier
05. 10. 2016

Ministerstvo vnútra,  sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ),  vyhlásilo 5. októbra 2016 vyzvania pre dva národné projekty, ktorých žiadateľom a prijímateľom bude Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.  Ako uviedla  štátna...

Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015
05. 10. 2016

Monitorovacia správa, ktorú sme  predkladali na rokovaní vlády bola vytvorená na základe informácií, ktoré nám postúpili rezorty a ich priamo riadené organizácie. Nie je hodnotiaca, nerobili sme evaluáciu, len sme zozbierali dáta, aby sme vláde aj verejnosti dali informácie o realizácií...

Zamestnanci MV SR na Dobrom trhu podporili talentované rómske deti
21. 09. 2016

V bratislavskom Starom Meste na Panenskej sa vo štvrtok 15. septembra  konal Dobrý trh, na ktorom sa po vlaňajšej premiére opäť zúčastnil aj tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra. Tento rok sa zamestnanci SEP rozhodli pomôcť združeniu Divé maky, ktoré pomáha rómskych...

MV SR schválilo prvé žiadosti na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl
14. 09. 2016

  MV SR schválilo prvé žiadosti na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl Do prvého hodnotiaceho kola výziev na výstavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu materských škôl sa mohli zapojiť mestá a obce zo siedmich krajov s výnimkou Bratislavského. Ministerstvo vnútra Slovenskej...

Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl
05. 09. 2016

Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl   Informácie o programe Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap (REF) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendií pre...

Výberové konania - štátna služba
02. 09. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje a dáva do pozornosti Výberové konania - štátna služba, Ministerstva vnútra SR     http://www.minv.sk/?vyberove-konania-statna-sluzba

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.