Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Srbská republika

 1. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Juhoslovanskej zväzovej republiky o policajnej spolupráci (Košice, 14. októbra 1996)
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (Bratislava, 26. februára 2001) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 427/2001 
  - nadobudnutie platnosti: 1. augusta 2001
 3. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o uľahčení vydávania víz
  - Ú. v. EÚ, L 334, 19. decembra 2007, str. 136 
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2008
 4. Dohoda medzi Európskych spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
  - Ú. v. EÚ, L 334, 19. decembra 2007, str. 45 
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2008
 5. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti (Bratislava, 16. novembra 2007)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 295/2009
  - nadobudnutie platnosti: 15. augusta 2009
 6. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vojnových hroboch (Belehrad, 13. októbra 2008)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 302/2009
  - nadobudnutie platnosti: 9. septembra 2009
 7. Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej v Bruseli 18. septembra 2007 (Belehrad, 18. novembra 2010)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 76/2011
  - nadobudnutie platnosti: 18. februára 2011
 8. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach (Bratislava, 4. októbra 2011)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 165/2012
  - nadobudnutie platnosti: 13. júna 2012