Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Štatistika k trestnému činu obchodovania s ľuďmi a obetiam zaradeným do programu

 

ÚDAJE ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU - OBJASNENOSŤ PRÍPADOV

ROK

2009*

2010*

2011*

2012*

 2013*

 2014*

 2015*

 2016*

 2017*

 ZISTENÉ TRESTNÉ ČINY

 9

19 

23 

 11

 15

 14

 20

 27

 OBJASNENÉ TRESTNÉ ČINY

 3

1

1

 2

 1

 10

 2

 7

 9

 t. j.  %

 33,33

 11,11

 5,26

 8,7

 9,09

 66,67

 14,29

 35

 33,33

* v roku 2009 boli dodatočne objasnené 2 prípady, v roku 2010 2 prípady, v roku 2011 4 prípady, v roku 2012 6 prípadov, v roku 2013 4 prípady, v roku 2014 6 prípadov, v roku 2015 2 prípady, v roku 2016 6 prípadov a v roku 2017 7 prípadov.

ÚDAJE O OBETIACH OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZARADENÝCH DO
PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

rok

2011

2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

 počet zaradených obetí -celkom

 31

 22

 30

 34

 25

 21

 19

 z toho ženy

 17

 13

 19

 22

 8

 4

 8

z toho muži

 13

 6

 9

 12

 17

 17

 11

 z toho deti

 1

 3

 2

 -

 -

 3

 -

 účel vykorisťovania

 SV-12, NP-12,EK-6, NK-4,

NS-2, -2

 SV-15, -5, NP-3,

NS-3

 SV-15, NP-10, NS-7,

-2

 SV-13, NP-12, NS-9,

-6, NK-1, O-1

 NP-17, -5, NS-4,

SV-2, NK-1

 SV-3, NP-12, NS-1, -2,

NP+NŽ-1, NP+NS-1, SV+NP+NS-1 

 NP-9, SV-7, -2,

vysvetlivky:NP-nútená práca; -nútené žobranie; SV-sexuálne vykorisťovanie; EK-ekonomické vykorisťovanie; NK-nútená kriminalita; NS-nútený sobáš; O- otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu