Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Štátne občianstvo

Štátne občianstvo predstavuje trvalý právny zväzok medzi fyzickou osobou a štátom, ktorého dôsledkom je komplex vzájomných práv a povinností občana a štátu určených a zabezpečených štátom, ktorý občanovi umožňuje aktívne sa zúčastňovať na politickom, štátnom, ekonomickom a kultúrnom živote štátu a spoločnosti. Skutočnosť, že výlučným právom každého štátu je určiť okruh osôb, ktoré považuje za svojich občanov, je v súlade so zásadami medzinárodného práva. Zo zásady suverenity štátu však zároveň vyplýva, že právnou úpravou svojho štátneho občianstva nesmie porušiť právo druhých štátov. Štátne občianstvo je právny zväzok osoby s určitým štátom, pričom však u tejto osoby nerozhoduje faktický stav, ako napr. bydlisko, príslušnosť k určitej národnosti, rase či náboženstvu. Štátna príslušnosť je vnútornou záležitosťou každého štátu.

Informácia o udelení a strate štátneho občianstva SR