Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2019, Štvrtok
 

Štátny archív v Nitre - pracovisko Archív Levice

Vojenská 1, 934 01 Levice
Telefón +421 36 6306 420-421
Fax +421 36 6306 422

Vedúca archívu

Mgr. Eva Bešinová

Odborný pracovník

PhDr. Jarmila Bátovská

Odborný pracovník

Mgr. Marta Švoliková

Odborný pracovník

PhDr. Ladislav Vincze

Odborný pracovník

Emília Prasličková

Odborný pracovník

Lucia Šedivcová

Odborný pracovník

Jarmila Švecová

e-mail: archiv.nr.lv@minv.sk