Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Štátny archív v Trnave

Štátny archív v Trnave

Štefánikova 7, 917 38 Trnava
Telefón 033/ 551 11 80; 033/ 551 15 03

Riaditeľka

PhDr. Júlia Ragačová

Oddelenie spracúvania archívnych dokumentov

Mgr. Katarína Červeňová, PhD. - vedúca oddelenia
Mgr. Simona Anderáková
Mgr. Barbora Kollárová
PhDr. Romana Luchavová
Mgr. Veronika Pauková
Mgr. Jakub Roháč

Oddelenie služieb verejnosti

Mgr. Adrián Lančarič, PhD. – vedúci oddelenia
Klaudia Gunišová
Jozefína Krupanská
Gabriela Pospíšilová

e-mail: archiv.tt@minv.sk

pracovisko Archív Skalica

Pracovisko Archív Skalica

909 01 Skalica, Kráľovská 16
Telefón 034/66 00 524-6
Fax 034/664 45 67

Vedúca pracoviska

Mgr. Darina Fridrichová
Telefón 034/66 00 525

e-mail: archiv.tt.si@minv.sk

 

[Späť]