Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Štátny tajomník MV SR Ján Lazar

Ján Lazar

 Mgr. Ján Lazar


Dátum narodenia: 8. 8. 1972
Miesto narodenia: Považská Bystrica
Stav: ženatý


Vzdelanie:

1991-1996           Filozofická fakulta UK Bratislave
2017                   Central European Management Institute, Praha

Prax:

2018-2020           MÚ Bratislava-Staré Mesto, prednosta úradu
2016-2018           Kancelária NR SR, poslanecký asistent
2011-2012           Nemocnica sv. Michala, a. s., člen dozornej rady
2010-2012           Sekcia ekonomiky MV SR, generálny riaditeľ
                          Automobilové opravovne MV SR a.s., predseda dozornej rady
2009-2010           Hotely mládeže Slovakia, a. s., ekonomický riaditeľ
2009-2010           Vydavateľstvo detských časopisov, s. r. o., konateľ a riaditeľ
2008-2010           Nadácia Intenda, ekonomický riaditeľ
2006-2008           Arthur&Partner, s. r. o., konateľ a finančný riaditeľ
2004-2006           Hey Média Slovaia, a .s. /GES Slovakia s. r. o./ Rádio Hey, výkonný riaditeľ
2004-2005           Slovak Digital Group, a. s., člen predstavenstva
2002-2004           Médeia Slovakia a. s./TV  Joj – senior analyst, servisné zastupovanie v oblasti PR
2000-2002           Inštitút na dokumentáciu zločinov komunizmu, riaditeľ a predseda správnej rady
1998                   Vojenská informačná a tlačová agentúra MO SR, analytik

Znalosť jazykov:

anglický: aktívne

 

Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vláda SR Jána  Lazara vymenovala 31. marca 2020.