Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. december 2016, Sobota
 

Stránkové dni a hodiny na OR PZ Malacky

 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy, Vodičské preukazy, Cestovné doklady:

Štvrtok dňa 24.11.2016                 stránkový deň v čase od 07.30 h do 16.00 h

Piatok dňa 25.11.2016                   stránkový deň v čase od 07.30 h do 15.00 h

OR PZ Malacky
Zámocká 5,
901 01 Malacky

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

telefón:

Občianske preukazy, Vodičské preukazy, Cestovné doklady - príjem žiadostí: 096151 3436, 096151 3415, 096151 3425
Výdaj dokladov: 096151 3435

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

 

Evidencia zbraní:

OR PZ Malacky
Zámocká 5,
901 01 Malacky
08.00 - 15.00 nestránkový 08.00 - 17.00 nestránkový 08.00 - 13.00

telefón:

Zbrojné preukazy: 096151 3411, 096151 3412

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Evidencia vozidiel:
OR PZ Malacky
Zámocká 5,
901 01 Malacky

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

telefón: Evidencia vozidiel: 096151 3521