Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Nové Mesto nad Váhom

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre okres Nové Mesto nad Váhom (podľa územno správneho členenia)

Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto n/V 

8:00 - 15:00 h

8:00 - 15:00 h

8:00 - 17:00 h

8:00 - 15:00 h

8:00 - 14:00 h

telefónne čísla:   Nové Mesto n/V 096124  - 3411, 3415, 3422, 3424, 3425,           3414 - výdaj dokladov 
Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre okres Myjava (podľa územno správneho členenia)

Moravská 1, 907 01  Myjava

budova Okresného úradu 

08:00 - 15:00 h

08:00 - 15:00 h 

08:00 - 17:00 h

08:00 - 15:00 h 

08:00 - 14:00 h

telefónne čísla:   Myjava 096124 - 5736, 5737, 5738
Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Zbrojné preukazy: pre okres Nové Mesto nad Váhom a Myjava (podľa územno správneho členenia)

Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto n/V

8:00 - 15:00 h

8:00 - 12:00 h

8:00 - 17:00 h

nestránkový deň

8:00 - 14:00 h

telefónne čísla:    096124  - 3430, 3431

Evidencia vozidiel: pre Nové Mesto nad Váhom (podľa územno správneho členenia)

Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto n/V

8:00 - 15:00 h

8:00 -15:00 h

8:00 - 17:00 h

8:00- 15:00 h

8:00 -14:00 h

telefónne čísla:  Nové Mesto n/V 096124  - 3550, 3551, 3552, 3553
Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Evidencia vozidiel: pre okres Myjava (podľa územno správneho členenia)

Moravská 1, 907 01  Myjava

budova Okresného úradu

08:00 - 15:00 h

08:00 - 15:00 h

08:00 - 17:00 h

08:00 - 15:00 h

08:00 - 14:00 h

telefónne čísla:  Myjava 096124 - 5731, 5732

 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Dopravný inžinier: pre okres Nové Mesto nad Váhom a Myjava (podľa územno správneho členenia)

stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných kmunikáciách 

Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto n/V 

13:00 - 15:00 h

nestránkový

13:00 - 15:00 h

nestránkový

nestránkový

telefónne čísla:   096124-3511