Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2017, Nedeľa
 

Súpis archívnych fondov

Súpis archívnych fondov a zbierok štátnych archívov a ich pobočiek

Z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2000 a 2001

Služby pre verejnosť uvedené pri jednotlivých štátnych archívoch sú neaktuálne. V súčasnosti sú upravené jednotne pre všetky štátne archívy od pondelka do štvrtka v čase od 8,00 do 15,30 hod.

Ústredné archívy

Bývalé štátne oblastné archívy

Bývalé štátne okresné archívy

Iné archívy