Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Švajčiarska konfederácia

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o zrušení vízovej povinnosti (Bern, 2. júna 1998) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 266/1998 
  - nadobudnutie platnosti: 2. júla 1998
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (Bratislava, 12. októbra 2006) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 46/2007 
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2007
 3. Vykonávací protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (Bratislava, 12. októbra 2006) 
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2007