Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Telefónny zoznam

Kontakty na zamestnancov centra

Elektronické trhovisko

Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6129

Supervízor KC

Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 788 6129

Okresný dopravný inšpektorát - Evidencia vozidiel

Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031/3100412, 031/3100411

Živnostenské podnikanie

Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 3100414

Živnostenské podnikanie

Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 3100417

Živnostenské podnikanie

Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 3100415

Osvedčovanie podpisov, overovanie listín

Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 3100410

Starostlivosť o životné prostredie

Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 3100419

Cestná doprava a pozemné komunikácie

Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 3100418

Cestná doprava a pozemné komunikácie

Nová Doba č. 1408/ 31, 924 36 Galanta
Telefón 031 3100416