Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2020, streda
 

Telefónny zoznam Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

                                 smerové číslo: 032

Telefónny zoznam
PREDNOSTA  
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
903A Ing. František Sádecký prednosta.nm@minv.sk 0961 24 5900
ORGANIZAČNÝ ODBOR   
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
907 Mgr. Ľubica Samborská lubica.samborska@minv.sk 0961 24 5902
903 Mgr. Marcela Štefániková marcela.stefanikova@minv.sk 0961 24 5901
5.posch./3 Jasmína Sivčáková jasmina.sivcakova@minv.sk 0961 24 5801
908 Mgr. Ludmila Urbanová ludmila.urbanova@minv.sk 0961 24 5904
5.posch./2 Iveta Roháčková iveta.rohackova@minv.sk 0961 24 5800
ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA  
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
1003A Ing. Miroslav Sevald miroslav.sevald@minv.sk 0961 24 5940
1003C Ing. Ľubica Sedláková lubica.sedlakova@minv.sk 0961 24 5941
1003B Anna Bublávková anna.bublavkova@minv.sk 0961 24 5943
ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA   
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
912 Mgr. Jarmila Schmidlová jarmila.schmidlova@minv.sk 0961 24 5930
905 Bc. Alena Hyneková alena.hynekova@minv.sk 0961 24 5933
905 Mgr. Daniel Pasminka daniel.pasminka@minv.sk 0961 24 5934
905 Ing. Pavol Pém pavol.pem@minv.sk 0961 24 5933
905 Bc. Mária Husáková maria.husakova@minv.sk 0961 24 5933
  Ing. Dana Pítková dana.pitkova@minv.sk 0961 24 5710
ODBOR VŠEOBECNEJ A VNÚTORNEJ SPRÁVY  
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
809 Ing. Roman Kozáček roman.kozacek@minv.sk 0961 24 5910
603B Bc. Zuzana Naďová zuzana.nadova@minv.sk 0961 24 5913
603A Dana Svitačová dana.svitacova@minv.sk 0961 24 5911
603B Mgr. Ing. Petra Skokánková petra.skokankova@minv.sk 0961 24 5914
603A Mgr. Iveta Žáčiková iveta.zacikova@minv.sk 0961 24 5915
506 Katarína Gabrišová katarina.gabrisova@minv.sk 0961 24 5803
202 Ing. Slávka Maňáková slavka.manakova@minv.sk 0961 24 5740
206 Ing. Ľubica Marcinová lubica.marcinova@minv.sk 0961 24 5741
KATASTRÁLNY ODBOR   
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
610 Mgr. Marcela Smolinská  marcela.smolinska@skgeodesy.sk 281 72 70
ODDELENIE TECHNICKÉ, DOKUMENTÁCIE A POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ
608A Ing. Beáta Múčková  beata.muckova@skgeodesy.sk 281 72 75
607 Ing. Ľubica Balažovičová  lubica.balazovicova@skgeodesy.sk 281 72 82
607 Zuzana Barišová zuzana.barisova@skgeodesy.sk 281 72 82
605 Jarmila Benková jarmila.benkova@skgeodesy.sk 281 72 81
606 Anna Krchnavá  anna.krchnava@skgeodesy.sk 281 72 78
608A Ing. Jana Miklánková janka.miklankova@skgeodesy.sk 281 72 75
607 Radoslava Papalová radoslava.papalova@skgeodesy.sk 281 72 71
614 Ján Pavlech  jan.pavlech@skgeodesy.sk 281 72 76
614 Bc. Alena Majerníková alena.majernikova@skgeodesy.sk 281 72 76
607 Iveta Weinholdová iveta.weinholdova@skgeodesy.sk 281 72 71
ODDELENIE ZÁPISOV PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM 
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
609 JUDr. Zdenka Polonská zdenka.polonska@skgeodesy.sk 281 72 74
613 Ing. Dagmar Belková dagmar.belkova@skgeodesy.sk 281 72 73
615 Ing. Lenka Bumbalová lenka.bumbalova@skgeodesy.sk 281 72 18
611 Mgr. Katarína Evinicová katarina.evinicova@skgeodesy.sk  281 72 72
611 Miroslava Gonová miroslava.gonova@skgeodesy.sk 0961 24 5820
611 Bc. Petra Prikrylová petra.prikrylova@skgeodesy.sk 281 72 72
615 Ing. Oľga Hrabovská olga.hrabovska@skgeodesy.sk 281 72 79
615 Ing. Janka Lisická janka.lisicka@skgeodesy.sk 281 72 18
5.posch./14 Katarína Malová katarina.malova@skgeodesy.sk 0961 24 5820
613 Ing. Daniela Vojvodová  daniela.vojvodova@skgeodesy.sk 281 72 73
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ   
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
707 Ing. Pavel Bahník pavel.bahnik@minv.sk 0961 24 5950
509 Ing. Michal Boháč michal.bohac@minv.sk 0961 24 5825
509A Ing. Denisa Stuparičová denisa.stuparicova@minv.sk 0961 24 5826
709 Peter Gálik peter.galik2@minv.sk 0961 24 5951
509 Mgr. Marcela Ondrejková marcela.ondrejkova@minv.sk 0961 24 5827
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
815 Ing. Ľubica Hrušovská lubica.hrusovska@minv.sk 0961 24 5960
812 Ing. Gabriela Dedíková gabriela.dedikova@minv.sk 0961 24 5964
813 Ing. Ľudmila Ďurčová ludmila.durcova@minv.sk 0961 24 5970
810 Bc. Elena Harušťáková elena.harustakova@minv.sk 0961 24 5966
811 Mgr. Andrej Los andrej.los@minv.sk 0961 24 5968
812 Ing. Peter Nováčik peter.novacik@minv.sk 0961 24 5963
814 Danka Rojková danka.rojkova@minv.sk 0961 24 5961
814 Monika Rubaninská monika.rubaninska@minv.sk 0961 24 5961
813 Ing. Oľga Tomišová olga.tomisova@minv.sk 0961 24 5962
810 Ing. Iveta Uhrová iveta.uhrova@minv.sk 0961 24 5967
811 Ing. Nikola Adamicová nikola.adamicova@minv.sk 0961 24 5965
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR    
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
704 Ing. Vladimír Knapec vladimir.knapec@minv.sk 0961 24 5980
703B JUDr. Oľga Bunčiaková olga.bunciakova@minv.sk 0961 24 5981 
705 Ing. Jarmila Mordinová jarmila.mordinova@minv.sk 0961 24 5984
703A Ing. Miloš Kališ milos.kalis@minv.sk 0961 24 5982
703B Ing. Zuzana Vaváková zuzana.vavakova@minv.sk 0961 24 5981
705 Ing. Monika Konečná monika.konecna@minv.sk 0961 24 5984
703A  Ing. Robert Kročian robert.krocian@minv.sk 0961 24 5982 
706  Ing. Peter Gula peter.gula2@minv.sk 0961 24 5983 
706 Ing. Viera Juríková viera.jurikova@minv.sk 0961 24 5983
706 Ing. Ladislav Konečník ladislav.konecnik@minv.sk 0961 24 5983