Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2019, utorok
 

Telefónny zoznam Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

                                 smerové číslo: 032

Telefónny zoznam
PREDNOSTKA  
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
903A Mgr. Andrea Augustínová prednosta.nm@minv.sk 774 59 00
ORGANIZAČNÝ ODBOR   
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
907 Mgr. Ľubica Samborská lubica.samborska@minv.sk 774 59 02
903 Bc. Marcela Štefániková marcela.stefanikova@minv.sk 774 59 01
5.posch./3 Jasmína Sivčáková jasmina.sivcakova@minv.sk 774 54 01
908 Mgr. Ludmila Urbanová ludmila.urbanova@minv.sk 774 59 33
ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA  
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
1003A Ing. Miroslav Sevald miroslav.sevald@minv.sk 774 51 70
1003C Ing. Ľubica Sedláková lubica.sedlakova@minv.sk 774 51 71
1003C Mgr. Marcela Ondrejková marcela.ondrejkova@minv.sk 774 51 72
1003B Anna Bublávková anna.bublavkova@minv.sk 774 51 50
ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA   
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
912 Mgr. Jarmila Schmidlová jarmila.schmidlova@minv.sk 774 55 30
905 Bc. Alena Hyneková alena.hynekova@minv.sk 774 55 33
905 Mgr. Daniel Pasminka daniel.pasminka@minv.sk 774 55 31
905 Ing. Pavol Pém pavol.pem@minv.sk 774 55 33
905 Bc. Mária Husáková maria.husakova@minv.sk 774 55 31
  Ing. Dana Pítková dana.pitkova@minv.sk 0961 24 5710
ODBOR VŠEOBECNEJ A VNÚTORNEJ SPRÁVY  
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
809 Ing. Roman Kozáček roman.kozacek@minv.sk 774 55 11
603A Bc. Zuzana Naďová zuzana.nadova@minv.sk 774 55 08
603B Dana Svitačová dana.svitacova@minv.sk 774 55 01
603B Ing. Ľubica Marcinová lubica.marcinova@minv.sk 774 55 04
603A Mgr. Iveta Žáčiková iveta.zacikova@minv.sk 774 55 00
506 Katarína Gabrišová katarina.gabrisova@minv.sk 774 54 03
603A Iveta Roháčková iveta.rohackova@minv.sk 774 55 02
202 Ing. Slávka Maňáková slavka.manakova@minv.sk 0961 24 5740
206 Mgr. Soňa Valášková sona.valaskova@minv.sk 0961 24 5741
KATASTRÁLNY ODBOR   
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
610 Mgr. Marcela Smolinská  marcela.smolinska@skgeodesy.sk 281 72 70
ODDELENIE TECHNICKÉ, DOKUMENTÁCIE A POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ
608A Ing. Beáta Múčková  beata.muckova@skgeodesy.sk 281 72 75
607 Ing. Ľubica Balažovičová  lubica.balazovicova@skgeodesy.sk 281 72 82
607 Zuzana Barišová zuzana.barisova@skgeodesy.sk 281 72 82
605 Jarmila Benková jarmila.benkova@skgeodesy.sk 281 72 81
606 Anna Krchnavá  anna.krchnava@skgeodesy.sk 281 72 78
608A Ing. Jana Miklánková janka.miklankova@skgeodesy.sk 281 72 75
607 Radoslava Papalová radoslava.papalova@skgeodesy.sk 281 72 82
614 Ján Pavlech  jan.pavlech@skgeodesy.sk 281 72 76
614 Bc. Alena Majerníková alena.majernikova@skgeodesy.sk 281 72 76
607 Iveta Weinholdová iveta.weinholdova@skgeodesy.sk 281 72 82
ODDELENIE ZÁPISOV PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM 
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
609 JUDr. Zdenka Polonská zdenka.polonska@skgeodesy.sk 281 72 74
613 Ing. Dagmar Belková dagmar.belkova@skgeodesy.sk 281 72 73
615 Ing. Lenka Bumbalová lenka.bumbalova@skgeodesy.sk 281 72 79
611 Mgr. Katarína Evinicová  katarina.evinicova@skgeodesy.sk  281 72 72
611 Miroslava Gonová  miroslava.gonova@skgeodesy.sk 774 54 22
611 Bc. Petra Prikrylová petra.prikrylova@skgeodesy.sk 281 72 72
615 Ing. Oľga Hrabovská olga.hrabovska@skgeodesy.sk 281 72 79
615 Ing. Janka Lisická janka.lisicka@skgeodesy.sk 281 72 79
5.posch./14 Katarína Malová katarina.malova@skgeodesy.sk 774 54 22
613 Ing. Daniela Vojvodová  daniela.vojvodova@skgeodesy.sk 281 72 73
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ   
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
707 Ing. Pavel Bahník pavel.bahnik@minv.sk 774 55 20
509 Ing. Michal Boháč michal.bohac@minv.sk 774 54 30
509A Ing. Denisa Stuparičová denisa.stuparicova@minv.sk 774 54 31
709 Peter Gálik peter.galik2@minv.sk 774 55 23
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
815 Ing. Ľubica Hrušovská lubica.hrusovska@minv.sk 774 58 00
812 Ing. Gabriela Dedíková gabriela.dedikova@minv.sk 774 58 04
813 Ing. Ľudmila Ďurčová ludmila.durcova@minv.sk 774 58 14
810 Bc. Elena Harušťáková elena.harustakova@minv.sk 774 58 06
811 Mgr. Andrej Los andrej.los@minv.sk 774 58 08
812 Ing. Peter Nováčik peter.novacik@minv.sk 774 58 03
814 Danka Rojková danka.rojkova@minv.sk 774 58 01
814 Monika Rubaninská monika.rubaninska@minv.sk 774 58 01
813 Ing. Oľga Tomišová olga.tomisova@minv.sk 774 58 02
810 Ing. Iveta Uhrová iveta.uhrova@minv.sk 774 58 07
811 Ing. Nikola Adamicová nikola.adamicova@minv.sk 774 58 05
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR    
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
704 Ing. Vladimír Knapec vladimir.knapec@minv.sk 774 57 00
705 JUDr. Oľga Bunčiaková olga.bunciakova@minv.sk 774 57 04
705 Ing. Jarmila Mordinová jarmila.mordinova@minv.sk 774 57 04
703A Ing. Miloš Kališ milos.kalis@minv.sk 774 57 02
703B Ing. Zuzana Vaváková zuzana.vavakova@minv.sk 774 57 01
703B Ing. Monika Konečná monika.konecna@minv.sk 774 57 01
703A Ing. Robert Kročian robert.krocian@minv.sk 774 57 02
706 Ing. Peter Gula peter.gula2@minv.sk 774 57 06
706 Ing. Viera Juríková viera.jurikova@minv.sk 774 57 06
706 Ing. Ladislav Konečník ladislav.konecnik@minv.sk 774 57 06