Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. december 2018, Pondelok
 

Témy a prezentácie

Zhrnutie  |  Profily prednášajúcich  |  Témy a prezentácie  |  Fotogaléria
Panelová diskusia I.
VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA PRE OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA:
> Adrián JENČO, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy, Ministerstvo vnútra SR (PDF, 1 MB)
> Lukáš LUKÁČ, riaditeľ, Operačný program Informatizácia spoločnosti, Ministerstvo financií SR
(PDF, 470 kB)> Adam OSTRY, riaditeľstvo pre verejnú správu a územný rozvoj OECD
> Rut ERDÉLYIOVÁ, generálna riaditeľka sekcie európskych programov, Ministerstva vnútra SR
(PDF, 272 kB) 
Panelová diskusia II.
PRÍKLADY INTERVENCIÍ V JEDNOTLIVÝCH SFÉRACH VEREJNEJ SPRÁVY:
> Soňa DOBŠOVIČOVÁ, Ministerstvo spravodlivosti SR (efektívny systém súdnictva) (PDF, 524 kB)
> Ladislav ŠIMKO, Úrad vlády SR (efektívne riadenie ľudských zdrojov) (PDF, 262 kB)
> Tatiana BEHROVÁ, Ministerstvo vnútra SR (elektronické trhovisko a optimalizácia procedúr verejnej správy SR)
> Peter ONDREJKA, Ministerstvo hospodárstva SR (Hodnotenie vplyvov regulácií)
(PDF, 182 kB)> Martin GIERTL, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (partnerstvo a spolupráca verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií)
 
Panelová diskusia III.
NAJLEPŠIE PRÍKLADY MANAŽMENTU PROGRAMOV ESF:
> Wojciech WROBLEWSKI, Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja, Poľsko (Efektívna podpora reformy VS prostredníctvom zdrojov ESF)
(PDF, 902 kB)> Richard KOKEŠ, Ministerstvo miestneho rozvoja, Česká republika (Aplikácia metódy Vanguard v EŠIF)
> Benedict WAUTERS, ESF Agentúra Flámsko (Príklady dobrej praxe z riadenia ESF programov) (PDF, 2 MB)
 
Panelová diskusia IV.
ZDIEĽANIE NAJLEPŠÍCH PRÍKLADOV Z KRAJÍN EÚ:
> Marco TARDIOLI, odborník pre efektívne elektronické verejné obstarávanie (Zvyšovanie efektívnosti verejného obstarávania prostredníctvom elektronizácie) (PDF, 273 kB)
> Marek SLIWINSKI, Ministerstvo administrácie a digitalizácie, Poľsko (implementácia Spoločného systému hodnotenia kvality)
(PDF, 1 MB)> Richlove MENSAH, Ministerstvo pre obchod a inovácie, Veľká Británia (hodnotenie vplyvov regulácií) (PDF, 417 kB)
> Bohdan URBAN, Ministerstvo vnútra, Česká republika (e-Government) (PDF, 885 kB)