Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Thajské kráľovstvo

  1. Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Thajského kráľovstva (výmena nót Praha, 26. augusta 1991 a Bangkok, 2. decembra 1991) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 56/1992 
    - nadobudnutie platnosti: 3. marca 1992