Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Tlačivá

1. Žiadosť o poskytnutie správnej informácie    na tlač (PDF, 221 kB)    na vyplnenie v počítači (RTF, 40 kB)

2. Žiadosť o nahliadnutie do matrík     na tlač (PDF, 178 kB)     na vyplnenie v počítači (RTF, 76 kB)

3. Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky      na tlač (PDF, 390 kB)    na vyplnenie v počítači (RTF, 46 kB)

4. Žiadosť o vyhotovenie kópií archívom     na tlač (PDF, 255 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 84 kB)

5. Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia     na tlač (PDF, 244 kB)      na vyplnenie v počítači (RTF, 126 kB)

6. Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie )   na tlač (PDF, 296 kB)    na vyplnenie v počítači (RTF, 43 kB)

7. Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy – rešerš    na tlač (PDF, 304 kB)    na vyplnenie v počítači (RTF, 54 kB)

8. Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov    na tlač (PDF, 192 kB)    na vyplnenie v počítači (RTF, 38 kB)

 

Tlačivá k vyraďovaniu registratúrnych záznamov a k preberaniu archívnych dokumentov do archívu

1. Návrh na vyradenie     na vyplnenie v počítači (RTF, 73 kB)

2. Príloha č. 1 k návrhu na vyradenie    na vyplnenie v počítači (RTF, 55 kB)

3. Príloha č. 2 k návrhu na vyradenie    na vyplnenie v počítači (RTF, 46 kB)

4. Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov   na vyplnenie v počítači (RTF, 41 kB)

5. Preberací protokol      na vyplnenie v počítači (RTF, 3 MB)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie správnej informácie - na tlač (221,1 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie správnej informácie - na vyplnenie v počítači (39,9 kB) rtf
Žiadosť o nahliadnutie do matrík – na tlač (177,7 kB) pdf
Žiadosť o nahliadnutie do matrík - na vyplnenie v počítači (76,1 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky – na tlač (390,1 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky - na vyplnenie v počítači (46,0 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie kópií archívnych dokumentov – na tlač (255,5 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie kópií archívnych dokumentov - na vyplnenie v počítači (83,7 kB) rtf
Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia – na tlač (244,1 kB) pdf
Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia - na vyplnenie v počítači (125,9 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie ) – na tlač (295,6 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie ) - na vyplnenie v počítači (42,9 kB) rtf
Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy – rešerš – na tlač (303,9 kB) pdf
Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy – rešerš - na vyplnenie v počítači (54,0 kB) rtf
Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov – na tlač (191,6 kB) pdf
Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov - na vyplnenie v počítači (37,9 kB) rtf
Návrh na vyradenie pracovisko Archív Bardejov (73,1 kB) rtf
Príloha č. 1 k návrhu na vyradenie (55,3 kB) rtf
Príloha č. 2 k návrhu na vyradenie (45,6 kB) rtf
Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov (41,5 kB) rtf
Preberací protokol pracovisko Archív Bardejov (2,8 MB) rtf