Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Tlačivá

Tu zverejnené tlačivá sú interné tlačivá archívu. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu tlačív poskytne pracovníčka bádateľne.

1. Žiadosť o poskytnutie správnej infomácie   na tlač (PDF, 188 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 78 kB)

2. Žiadosť o nahliadnutie do matrík   na tlač (PDF, 182 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 82 kB)

3. Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky   na tlač (PDF, 285 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 87 kB)

4. Žiadosť o vyhotovovanie kópií archívom   na tlač (PDF, 240 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 120 kB)

5. Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia   na tlač (PDF, 305 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 129 kB)

6. Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu (narodenie, sobáš, úmrtie)   na tlač (PDF, 199 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 119 kB)

7. Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy - rešerš   na tlač (PDF, 383 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 141 kB)

8. Bádateľský list   na tlač (PDF, 107 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 21 kB)

9. Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov   na tlač (PDF, 270 kB)   na vyplnenie v počítači (XLSX, 13 kB)

10. Knižný výpožičný lístok - žiadanka na knihu   na tlač (PDF, 212 kB)   na vyplnenie v počítači (XLSX, 13 kB)

 

Tlačivá k vyraďovaniu registratúrnych záznamov a k preberaniu archívnych dokumentov do archívu

1. Návrh na vyradenie            na vyplnenie v počítači (RTF, 71 kB)

2. Príloha č. 1 k návrhu na vyradenie         na vyplnenie v počítači (RTF, 55 kB)

3. Príloha č. 2 k návrhu na vyradenie          na vyplnenie v počítači (RTF, 46 kB)

4. Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov         na vyplnenie v počítači (RTF, 41 kB)

5. Preberací protokol            na vyplnenie v počítači (RTF, 3 MB)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie správnej informácie – na tlač (188,0 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie správnej informácie – na vyplnenie v počítači (78,5 kB) rtf
Žiadosť o nahliadnutie do matrík – na tlač (182,4 kB) pdf
Žiadosť o nahliadnutie do matrík – na vyplnenie v počítači (82,4 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky – na tlač (285,3 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky – na vyplnenie v počítači (87,0 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie kópií archívom – na tlač (240,3 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie kópií archívom – na vyplnenie v počítači (119,8 kB) rtf
Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia – na tlač (304,7 kB) pdf
Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia - na vyplnenie v počítači (129,1 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie ) – na tlač (199,5 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie ) – na vyplnenie v počítači (118,7 kB) rtf
Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy – rešerš – na tlač (382,6 kB) pdf
Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy – rešerš - na vyplnenie v počítači (141,0 kB) rtf
Bádateľský list – na tlač (106,7 kB) pdf
Bádateľský list – na vyplnenie v počítači (52,3 kB) rtf
Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov – na tlač (115,6 kB) pdf
Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov – na vyplnenie v počítači (67,1 kB) rtf
Knižný výpožičný lístok – žiadanka na knihu – na tlač (211,6 kB) pdf
Knižný výpožičný lístok – žiadanka na knihu - na vyplnenie v počítači (13,4 kB) xlsx
Návrh na vyradenie Špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči (70,8 kB) rtf
Príloha č. 1 k návrhu na vyradenie (55,3 kB) rtf
Príloha č. 2 k návrhu na vyradenie (45,6 kB) rtf
Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov (41,5 kB) rtf
Preberací protokol Špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči (2,8 MB) rtf