Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Tlačivá a formuláre organizačného odboru

                                     OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
                                 Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________
 

                                                        Ž I A D O S Ť
              o poskytnutie informácie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky
        č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

                                                                                              Evidenčné číslo:

Dátum a hodina podania žiadosti:

Forma žiadosti:                                  osobne  -  telefonicky  -  písomne  -  e-mailom

Žiadosť je určená odboru:

Žiadosť prevzal:

Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie:

Adresa žiadateľa:

Obsah požadovaných informácií:

 

Požadovaný spôsob poskytnutia informácií:

Spôsob vybavenia žiadosti:   vybavenie         -          nevybavenie

Forma vybavenia žiadosti:     ústne osobne    -          ústne telefonicky

                                        písomne           -          zhotovením kópie (odpisu) 

                                                              -           nahliadnutím do spisu

                                                              -           faxom                

                                                              -           elektronickou poštou

                                                              -           inak

 

 

Dátum vybavenia žiadosti:

Poplatok .....................€                                    zaplatený:       dňa ................ č. dokladu ...............

                                                                       odpustený: