Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Tlačivá

Zverejnené tlačivá sú interné tlačivá archívu. Potrebné informácie k správnemu vyplneniu tlačív poskytne pracovník archívu.

1. Žiadosť o poskytnutie správnej informácie      na tlač (PDF, 136 kB)         na vyplnenie v počítači (RTF, 75 kB)

2. Žiadosť o nahliadnutie do matrík        na tlač (PDF, 180 kB)         na vyplnenie v počítači (RTF, 76 kB)

3. Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky   na tlač (PDF, 234 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 81 kB)

4. Žiadosť o vyhotovenie kópií archívom    na tlač (PDF, 176 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 105 kB)

5. Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia  na tlač (PDF, 243 kB)    na vyplnenie v počítači (RTF, 120 kB)

6. Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie )   na tlač (PDF, 234 kB)   na vyplnenie v počítači (RTF, 81 kB)

7. Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy – rešerš    na tlač (PDF, 326 kB)     na vyplnenie v počítači (RTF, 135 kB)

8. Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov    na tlač (PDF, 114 kB)     na vyplnenie v počítači (RTF, 66 kB)

 

Tlačivá k vyraďovaniu registratúrnych záznamov a k preberaniu archívnych dokumentov do archívu

1. Návrh na vyradenie            na vyplnenie v počítači (RTF, 72 kB)

2. Príloha č. 1 k návrhu na vyradenie         na vyplnenie v počítači (RTF, 55 kB)

3. Príloha č. 2 k návrhu na vyradenie          na vyplnenie v počítači (RTF, 46 kB)

4. Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov         na vyplnenie v počítači (RTF, 41 kB)

5. Preberací protokol            na vyplnenie v počítači (RTF, 3 MB)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie správnej informácie - na tlač (136,2 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie správnej informácie - na vyplnenie v počítači (75,2 kB) rtf
Žiadosť o nahliadnutie do matrík - na tlač (180,1 kB) pdf
Žiadosť o nahliadnutie do matrík - na vyplnenie v počítači (76,1 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky – na tlač (233,7 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky - na vyplnenie v počítači (80,7 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie kópií archívom – na tlač (176,3 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie kópií archívom – na vyplnenie v počítači (104,6 kB) rtf
Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia – na tlač (243,5 kB) pdf
Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia - na vyplnenie v počítači (119,9 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie ) – na tlač (233,7 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie ) – na vyplnenie v počítači (80,6 kB) rtf
Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy – rešerš – na tlač (325,5 kB) pdf
Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy – rešerš - na vyplnenie v počítači (134,9 kB) rtf
Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov – na tlač (113,9 kB) pdf
Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov – na vyplnenie v počítači (66,3 kB) rtf
Návrh na vyradenie pracovisko Archív Humenné (71,7 kB) rtf
Príloha č. 1 k návrhu na vyradenie (55,3 kB) rtf
Príloha č. 2 k návrhu na vyradenie (45,6 kB) rtf
Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov (41,5 kB) rtf
Preberací protokol pracovisko Archív Humenné (2,8 MB) rtf