Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 
Okresné úrady / TRENČIANSKY KRAJ / Prievidza / Pozemkový a lesný odbor / Vzory tlačív / Tlačivá pre úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy

Tlačivá pre úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy

Ziadost o rozhodnutie v pochybnostiach pri preradeni do lesnych pozemkov (PDF, 133 kB)

Ziadost o vydanie rozhodnutia pri zmene PP pozemku pod stavbami od 1992 (PDF, 137 kB)

Ziadost o vydanie stanoviska na pripravovany investicny zamer (PDF, 173 kB)

Ziadost o vydanie stanoviska pri vyuziti PP do jedneho roka (PDF, 132 kB)

Ziadost o vydanie stanoviska pri zmene druhu pozemku do 15 m2 (PDF, 173 kB)

Ziadost o zmenu jedneho polnohospodarskeho druhu pozemku na iny polnohospodarsky druh pozemku (PDF, 132 kB)

Ziadost o zmenu nepolnohospodarskeho druhu pozemku na polnohospodarsky (PDF, 133 kB)

Ziadost o zmenu polnohospodarskeho druhu pozemku na lesny pozemok (PDF, 174 kB)

Ziadost o rozhodnutie v pochybnostiach pri zmene nepolnohospodarskeho druhu pozemku (PDF, 133 kB)

Ziadost o rozhodnutie v pochybnostiach pri zmene polnohospodarskeho druhu pozemku (PDF, 132 kB)

Ziadost o vydanie rozhodnutia pri trvalom a docasnom odnati PP (PDF, 131 kB)

Ziadost o vydanie rozhodnutia pri zmene druhu pozemku pod stavbami do 1992 (PDF, 133 kB)

Cestne prehlasenie ucastnika konania (PDF, 114 kB)

Doklady potrebne k trvalemu a docasnemu odnatiu polnohospodarskej pody (PDF, 141 kB)

Bilancia skryvky humusoveho horizontu PP ako priloha k stanovisku (PDF, 69 kB)