Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Tlačivá

Tu zverejnené tlačivá sú interné tlačivá archívu. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu tlačív poskytne pracovníčka bádateľne.

1. Žiadosť o poskytnutie správnej infomácie      na tlač (PDF, 138 kB)       na vyplnenie v počítači (RTF, 75 kB)

2. Žiadosť o nahliadnutie do matrík       na tlač (PDF, 181 kB)        na vyplnenie v počítači (RTF, 70 kB)

3. Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky      na tlač (PDF, 229 kB)       na vyplnenie v počítači (RTF, 44 kB)

4. Žiadosť o vyhotovovanie kópií archívom      na tlač (PDF, 189 kB)        na vyplnenie v počítači (RTF, 104 kB)

5. Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia      na tlač (PDF, 255 kB)      na vyplnenie v počítači (RTF, 119 kB)

6. Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu (narodenie, sobáš, úmrtie)       na tlač (PDF, 239 kB)      na vyplnenie v počítači (RTF, 112 kB)

7. Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy - rešerš      na tlač (PDF, 330 kB)        na vyplnenie v počítači (RTF, 136 kB)

8. Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov      na tlač (PDF, 116 kB)         na vyplnenie v počítači (RTF, 66 kB) 

 

Tlačivá k vyraďovaniu registratúrnych záznamov a k preberaniu archívnych dokumentov do archívu

1. Návrh na vyradenie            na vyplnenie v počítači (RTF, 70 kB)

2. Príloha č. 1 k návrhu na vyradenie         na vyplnenie v počítači (RTF, 55 kB)

3. Príloha č. 2 k návrhu na vyradenie          na vyplnenie v počítači (RTF, 46 kB)

4. Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov         na vyplnenie v počítači (RTF, 41 kB)

5. Preberací protokol            na vyplnenie v počítači (RTF, 3 MB)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie správnej informácie – na tlač (138,2 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie správnej informácie - na vyplnenie v počítači (75,0 kB) rtf
Žiadosť o nahliadnutie do matrík – na tlač (180,6 kB) pdf
Žiadosť o nahliadnutie do matrík - na vyplnenie v počítači (70,2 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky – na tlač (229,0 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky - na vyplnenie v počítači (43,8 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie kópií archívom – na tlač (188,5 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie kópií archívom - na vyplnenie v počítači (104,3 kB) rtf
Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia – na tlač (254,9 kB) pdf
Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia - na vyplnenie v počítači (119,2 kB) rtf
Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie ) – na tlač (238,8 kB) pdf
Žiadosť o vyhotovenie jednotlivého výpisu z matriky alebo duplikátu matričného dokladu ( narodenie, sobáš, úmrtie ) - na vyplnenie v počítači (112,3 kB) rtf
Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy – rešerš – na tlač (329,8 kB) pdf
Žiadosť o vypracovanie genealogického výskumu formou správy – rešerš – na vyplnenie v počítači (136,2 kB) rtf
Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov – na tlač (115,7 kB) pdf
Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov – na vyplnenie v počítači (65,8 kB) rtf
Návrh na vyradenie pracovisko Archív Svidník (70,2 kB) rtf
Príloha č. 1 k návrhu na vyradenie (55,3 kB) rtf
Príloha č. 2 k návrhu na vyradenie (45,6 kB) rtf
Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov (41,5 kB) rtf
Preberací protokol pracovisko Archív Svidník (2,8 MB) rtf