Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Tlačivá

Tu zverejnené tlačivá sú interné tlačivá archívu. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu tlačív poskytne pracovníčka bádateľne.

1. Žiadosť o poskytnutie správnej informácie    na tlač (PDF, 138 kB)     na vyplnenie v počítači (RTF, 75 kB) 

2. Žiadosť o nahliadnutie do matrík     na tlač (PDF, 180 kB)     na vyplnenie v počítači (RTF, 70 kB)

3. Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky     na tlač (PDF, 234 kB)       na vyplnenie v počítači (RTF, 79 kB)

4. Žiadosť o vyhotovovanie kópií archívom      na tlač (PDF, 191 kB)       na vyplnenie v počítači (RTF, 107 kB)

5. Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenia        na tlač (PDF, 258 kB)      na vyplnenie v počítači (RTF, 122 kB)

6. Bádateľský list        na tlač (PDF, 136 kB)         na vyplnenie v počítači (RTF, 47 kB)

7. Žiadanka o poskytnutie archívnych dokumentov        na tlač (PDF, 116 kB)        na vyplnenie v počítači (RTF, 66 kB)

 

Tlačivá k vyraďovaniu registratúrnych záznamov a k preberaniu archívnych dokumentov do archívu

1. Návrh na vyradenie            na vyplnenie v počítači (RTF, 72 kB)

2. Príloha č. 1 k návrhu na vyradenie         na vyplnenie v počítači (RTF, 55 kB)

3. Príloha č. 2 k návrhu na vyradenie          na vyplnenie v počítači (RTF, 46 kB)

4. Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov         na vyplnenie v počítači (RTF, 41 kB)

5. Preberací protokol            na vyplnenie v počítači (RTF, 3 MB)