Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. júl 2020, štvrtok
 

Experti V4 podporili reformné procesy na Ukrajine

22. 04. 2015

Krajiny Vyšehradskej štvorky podporujú reformné a transformačné procesy na Ukrajine. V dňoch 19.-21. apríla sa v ukrajinskom Černigove konal okrúhly stôl národných expertov a zástupcov tretieho sektora ako súčasť spoločného postupu krajín V4 v snahe pomôcť východnému susedovi v náročnej transformačnej etape. Podujatia sa zúčastnili aj experti Ministerstva vnútra s prezentáciou slovenských skúseností s decentralizáciou, ktorá bola iniciovaná po páde komunistického režimu a realizovaná primárne v rokoch 1998-2005. 

Realizácia decentralizácie je nevyhnutnou súčasťou modelu efektívne a moderne fungujúcej verejnej správy a posilnenia miestnej demokracie, preto bola kľúčovou témou prezentácií zástupcov slovenskej, českej, poľskej a maďarskej delegácie. Rozdelenie právomocí medzi centrálnou vládou a nižšími úrovňami riadenia ako aj medzi štátnou správou a samosprávou má zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb, eliminovať regionálne disparity a do popredia dať občana a jeho potreby. „Decentralizácia, ktorá prebehla na Slovensku, súvisela s reformovaním viacerých oblastí verejnej správy – či už školstva, financií, sociálnych služieb a daní, preto pri koncipovaní takejto reformy na Ukrajine je potrebné mať jasnú víziu a stratégiu, podporu z národnej úrovne (nadrezortný prístup) a v neposlednom rade dobrý manažment, ktorý disponuje silným koordinačným mandátom a právomocami. Primárne je pochopiť situáciu a okolnosti v danom štáte a v tomto kontexte zvážiť rozsah kompetencií, ktoré sa majú presunúť na miestnu a regionálnu úroveň,“ uviedla Monika Filipová, vedúca oddelenia miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov MV SR. Decentralizácia mala na Slovensku nielen lokálny význam vo forme rozdelenia kompetencií a politickej moci ale aj medzinárodný prínos, nakoľko zrealizované kroky napomohli SR priblížiť sa k európskemu štandardu a pripraviť sa na vstup do EÚ ako aj do medzinárodných organizácií.

Okrem decentralizácie bude transformačná pomoc krajín V4 poskytovaná Ukrajine aj v oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti a nezávislých médií, regulácie podnikateľského prostredia či v segmente energetickej efektívnosti. Výmenu informácií a skúsenosti v týchto témach iniciovalo slovenské predsedníctvo V4 pod organizačným dohľadom poľského Fondu solidárnosti.

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz