Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2018, Streda
 

Oslavy Svetového dňa utečencov 2012

18. 06. 2012

Valné zhromaždenie OSN v roku 2000 vyhlásilo 20. jún za Svetový deň utečencov (World Refugee Day). Tento dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov. Odvtedy si tento pamätný deň každoročne pripomínajú vo viac ako sto krajinách na celom svete.   Hlavným odkazom  Svetového dňa utečencov je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov, vzbudiť povedomie spoločnosti o ich problémoch.


Pri príležitosti Svetového dňa utečencov organizujú mimovládne organizácie Slovenská humanitná rada, Spoločnosť ľudí dobrej vôle a ETP-Slovakia v spolupráci s pracovníkmi migračného úradu MV SR zaujímavé kultúrno-športové podujatia:

  • Svetový deň utečencov – Opatovská Nová Ves. 22.6.2012 (10. – 15. hod): kultúrno – športový program pre žiadateľov o udelenie azylu pripravila Spoločnosť ľudí dobrej vôle v pobytovom tábore.
  • Svetový deň utečencov – Humenné: 20.6.2012, pre žiadateľov o udelenie azylu pripravila Spoločnosť ľudí dobrej vôle program v záchytnom tábore (10. - 15. hod).
  • Pre osoby pod ochranou UNHCR ( presídľovací tranzit - matky s deťmi z Afganistanu) pripravila mimovládna organizácia ETP-Slovakia 20.6.2012 (14. - 17. hod)  bohatý kultúrno-športový program v Košiciach v areáli Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ – Medické internáty č. 6.
  • Svetový deň utečencov – Rohovce: 20.6.2012 (17. - 19.30 hod): pre žiadateľov o udelenie azylu z tohto pobytového tábora pripravila na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave bohatý kultúrny program Slovenská humanitná rada v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a holandskou fotografkou Illah Van Oijen.

Obyvatelia zariadení migračného úradu sa budú prezentovať rôznymi tvorivými dielňami a ručnými prácami. Ženy uvaria jedlá typické pre ich národné kuchyne. Nebudú chýbať hudobné vystúpenia, na ktorých zaspievajú svoje ľudové piesne, a tiež športové aktivity.

Kultúrno-športové podujatia sú financované mimovládnymi organizáciami z prostriedkov Európskeho fondu pre utečencov z programu Solidarita pri riadení migračných tokov.