Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2018, Streda
 

Stretnutie ministrov vnútra krajín Salzburského fóra

14. 05. 2010

V dňoch 12. a 13. mája sa Slovensko stalo hostiteľom stretnutia ministrov vnútra ôsmich krajín Salzburského fóra (Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Bulharska, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska) a dvoch prizvaných krajín Moldavska a Chorvátska.

Salzburské fórum je zoskupenie ministrov, ktorého poslaním je spoločne riešiť otázky z oblasti vnútorných vecí. Predstavuje most, ktorý spája EÚ a nečlenské štáty východnej a juhovýchodnej Európy, preto jednou z nosných tém stretnutia ministrov bolo aj posilnenie vzťahov s týmito krajinami.

Rokovalo sa tiež o vstupe Bulharska a Rumunska do Schengenského priestoru, ktoré pred nedávnom navštívili hodnotiace komisie. Ak obe krajiny splnia podmienky, mali by sa už budúci rok stať schengenskými členmi. Účastníci okrem toho otvorili tému spoločnej azylovej politiky Európskej únie, pričom zdôraznili potrebu znižovať administratívnu záťaž na členské štáty ako aj zneužívanie azylového systému, aby inštitút azylu bol skutočne adresovaný tým, ktorí ho potrebujú.

Diskutovalo sa aj o budúcnosti Salzburského fóra ako zoskupenia, ktoré by mohlo účinne presadzovať spoločné záujmy svojich členov na pôde EÚ. V tomto záujme sa pripravuje Salzburg Forum Vision 2020 – strategický dokument definujúci rámec aktivít Salzburského fóra na najbližších 10 rokov. Cieľom je prijať ho na ďalšom ministerskom stretnutí v Salzburgu, 26 - 28. augusta tohto roku.