Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Parlament rokuje o zmenách v zákone o cestnej premávke

20. 09. 2019

Sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, ale aj zameranie na vodičov s nízkou praxou prináša návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý  v júni schválila vláda. Parlament ho 19. septembra 2019 posunul do druhého čítania.

Ministerstvo vnútra návrh novely vypracovalo na základe plánu legislatívnych úloh vlády.

Hlavným dôvodom je  zjednodušenie vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel, čo vyplýva tiež z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2017 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (bod B.8.). Evidenčný úkon s vozidlom urobený prostredníctvom elektronickej služby bude možné úplne dokončiť bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla.

Evidencia vozidiel

Pri evidencii vozidiel MV SR navrhlo aj ďalšie čiastkové opatrenia, ktorým cieľom je zefektívniť a zlepšiť poskytovanie služieb evidencie vozidiel, napríklad vypustenie fyzického porovnávania údajov z dokladov s údajmi na vozidle, umožnenie vykonávania niektorých ďalších evidenčných úkonov na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte či  predĺženie platnosti zvláštnych evidenčných čísel.

Telefonovať počas jazdy bude možné len s pomocou handsfree, zakázané bude držanie mobilu v ruke. Toto pravidlo sa bude  vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia. Za porušenie týchto pravidiel sa zároveň zdvojnásobia pokuty. K zmene/v ustanovení § 4 ods. 2, písm. m) sa slová  „používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím" nahrádzajú slovami „držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia"/ sa pristúpilo z dôvodu nejednoznačnosti výkladu pojmu používať telefónny prístroj alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla a častej situácie v praxi, keď vodiči oponujú, že nepoužívali mobil, len ho držali v ruke (zdĺhavé a náročné objasňovanie skutku).

Toto bude platiť pre telefónny prístroj, ako aj pre iné, predovšetkým hovorové alebo audiovizuálne záznamové zariadenie /napríklad kamera/. Obsluhovaním takýchto zariadení, resp. vykonávaním inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla,  sa však nechápe vykonanie jednoduchých úkonov - napríklad pridanie hlasitosti rádia, či zapnutie klimatizácie jedným stlačením,  ale komplikovanejšie a zdĺhavejšie procesy, ako ladenie staníc autorádia, zadávanie cieľa cesty do navigácie. Takáto činnosť bude počas jazdy zakázaná; naopak, ak sa tieto zariadenia ovládajú prostredníctvom doplnkových funkcií na uľahčenie ich obsluhy /napríklad prostredníctvom multifunkčného volantu/, takáto činnosť neodpútava pozornosť vodiča natoľko, aby bola kvalifikovaná ako porušenie novelizovaného ustanovenia. 

Dopravná polícia

Dôjde tiež k úprave parkovania na chodníku tak, aby nebolo možné jazdiť po chodníku, ale zaparkovať len na chodníku priľahlom k ceste.

MV SR tiež navrhlo  rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov tak,  aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (dnes 21 rokov) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (dnes 24 rokov). Návrh je reakciou na smernicu EÚ, z ktorej vyplýva zníženie veku vodičov pri týchto kategóriách.

Plánujú sa tiež opatrenia orientované na neskúsených vodičov s nízkou praxou. Pre túto rizikovú skupinu sa zavádza obdoba skúšobnej doby (dva roky od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B), v rámci ktorej sa po dvoch závažných priestupkoch alebo prekročeniach rýchlosti budú musieť podrobiť doškoľovaciemu kurzu v autoškole, rehabilitačnému programu u dopravného psychológa a preskúšaniu pravidiel na polícii.

V rámci objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla sa navrhuje zlepšiť vymožiteľnosť sankcií postupom, že ak nedôjde k úhrade pokuty v stanovenej lehote, bude možné zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom. Tiež sa zavádza nový druh sankcie – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla spočívajúce v tom, že ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným vozidlom (napríklad radar zaznamenal evidenčné číslo vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu) a policajt príde do kontaktu s týmto vozidlom priamo na ceste, uloží pokutu priamo na ceste vodičovi vozidla.

V návrhu rezort spresňuje jazdu cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi na cestičke pre cyklistov a v obci. Novinkou by tiež mala byť povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici a striedavé radenie /zipsovanie/ aj pri zbiehaní do jazdných pruhov.

Zmeniť sa má aj postavenie účastníkov cestnej premávky. Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, v súčasnosti sa totiž zaraďuje medzi chodcov.

   

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby