Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2018, Pondelok
 

Pomaturitné štúdium otvorené

05. 09. 2017

Ministerstvo vnútra otvorilo  dvojročné pomaturitné  štúdium v odbore bezpečnostné služby – základná policajná príprava. Do školských lavíc na Stredných odborných školách Policajného zboru v Pezinku a v Košiciach 4. septembra 2017  zasadlo 128 perspektívnych policajtov (64 v každej škole). Z celkového počtu kadetov je 42 žien.

Hoci sme zaznamenali viac ako 700 žiadostí o informácie o pomaturitnom štúdiu, prihlášky podalo 309 záujemcov. Prijímacie skúšky absolvovalo 227 uchádzačov.

Policajt a policajtka

Poslucháči  získajú  komplexnú teoretickú a praktickú prípravu na jednotlivé služby v polícii, s dôrazom na kondičnú prípravu, streľbu, sebaobranu a odborné činnosti. Získajú  základy trestného a priestupkového práva a správneho konania. Vo výučbe je zahrnutá aj psychológia, komunikácia a etika v policajnej práci a odborný výcvik: ako strelecká príprava, sebaobrana, kondičná príprava. Rovnako  aj odborné prípravy: taktická, chemická, civilná ochrana, pátracia akcia, či topografia.

Študenti nie sú v služobnom pomere, ale zámerom ministerstva vnútra je zabezpečiť im bezplatné vzdelanie a tiež ubytovanie a stravovanie. Štúdium je považované za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia majú nárok na prídavok na dieťa.

Úspešné ukončenie štúdia je vstupnou bránou do polície. Po zvládnutí prijímacieho konania do policajných radov môže byť absolvent ihneď zaradený  do výkonu služby na základných policajných útvaroch.

Bližšie informácie o pomaturitnom štúdiu:  http://www.minv.sk/?pomaturitne-kvalifikacne-studium

Staň sa policajtom!Nájdeš nás aj na Facebooku

 
 
• Sťahujte a vylepujte:
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Viac na www.statutar.sk

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby