Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2017, Sobota
 

Verejné výzvy na výber zástupcov do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

13. 07. 2017

Ministerstvo vnútra vyhlásilo  verejné výzvy na výber zástupcov do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancieOd uchádzačov sa okrem iného vyžadujú vysoké morálne kvality či  znalosti v oblasti predchádzania a eliminácie extrémizmu.

V zmysle štatútu výboru ministerstvo vnútra hľadá 3 zástupcov z radov akademickej obce a nezávislých odborných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou rasizmu a extrémizmu.
Miesto vo výbore bude mať aj 6 zástupcov mimovládnych organizácií, ktoré sa preukázateľne venujú problematike a vyvíjajú v tejto oblasti publikačné, analytické či vzdelávacie aktivity.

Prihlášky vo forme motivačného listu, požadované doklady spolu s písomným čestným vyhlásením o pravdivosti uvádzaných údajov je potrebné doručiť ministerstvu vnútra do  31. augusta 2017. Podrobné informácie záujemcovia nájdu v priložených výzvach.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Viac na www.statutar.sk

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby