Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Návšteva prezidenta HaZZ na novozriadenej hasičskej stanici v Košiciach

11. 07. 2019

Hasičská stanica Košice-Teplárenská bola zriadená podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 135/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov. Stanica je v poradí treťou hasičskou stanicou v Košiciach, ktorá bude zabezpečovať ochranu života, zdravia a majetku občanov mesta Košice. Personálne je obsadená hasičmi v počte 18+1, teda 6 hasičov v troch zmenách a veliteľ stanice. Dnes navštívil prezident HaZZ Alexander Nejedlý novozriadenú hasičskú stanicu a spoločne s riaditeľom Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach Jozefom Fedorčákom ju slávnostne uviedli do prevádzky.

Foto: HaZZ

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy