Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 

Prehľad požiarovosti na Slovensku za trištvrte roka 2017

05. 12. 2017

Za trištvrte roka 2017 vzniklo na území Slovenskej republiky 8 793 požiarov a boli nimi spôsobené škody vo výške 25 442 190 €. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 2 164 prípadov (nárast o 33 %), škody boli vyššie o 2 585 860 € (nárast o 11 %). Pri týchto požiaroch bolo usmrtených 41 osôb a zranených 168 osôb, pričom tieto hodnoty taktiež predstavujú nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka, a to v počte usmrtených o 6 osôb a v počte zranených o 19 osôb.

Najviac usmrtených a zranených osôb za sledované obdobie bolo vo vekových kategóriách od 15 do 60 rokov (19 usmrtených a 109 zranených) a nad 60 rokov (18 usmrtených a 43 zranených).

Zo štatistických údajov o požiarovosti za deväť mesiacov vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec (2 011). Najčastejšie horelo v piatok a počas víkendov (piatok 1 329, sobota 1 371 a nedeľa 1 330 požiarov), najmenej vo štvrtok (1 175 požiarov). Najvyššia požiarovosť bola zaznamenaná v popoludňajších hodinách, najviac v časovom intervale od 16. do 17. hodiny (686 požiarov).

Z hľadiska územnosprávneho členenia najviac požiarov vzniklo na území Košického kraja (1 644), naopak najmenej na území Trenčianskeho kraja (681). Najvyššie materiálne škody boli zaznamenané v Bratislavskom kraji (7 695 715 €), najmenej priamych škôd spôsobených požiarmi je evidovaných v Prešovskom kraji (1 834 135 €).

Počet požiarov za trištvrte roka 2017 podľa krajov

Počet požiarov za trištvrte roka 2017 podľa krajov

 

Viac ako polovica všetkých požiarov za trištvrte roka 2017 vznikla následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb (4 685 požiarov), pričom je to nárast o 1 349 požiarov oproti vlaňajšku. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (1 844). Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 1 090 požiarov (o 95 viac ako vlani), úmyselné zapálenie bolo príčinou vzniku 1 056 požiarov (o 130 viac ako minulý rok).

Celkovú bilanciu požiarovosti za trištvrte roka 2017 z hľadiska odvetví ekonomických činnosti najviac ovplyvnilo bytové hospodárstvo, a to vo všetkých základných ukazovateľoch – počtom požiarov (1 540), výškou škody (5 984 055 €), počtom usmrtených (28) a počtom zranených (114). Ďalšími odvetviami s najčastejším výskytom požiarov bolo nakladanie s odpadom (1 270 požiarov, výška škody 153 435 €) a poľnohospodárstvo (1 044 požiarov, výška škody 2 713 755 €).

Najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru vzniku tvoria požiare, ku ktorým došlo v prírodnom prostredí. Za hodnotené obdobie trištvrte roka vzniklo v tejto kategórii 6 493 požiarov, čo je o 1 850 viac ako vlani. Pri týchto požiaroch bolo šesť osôb usmrtených a 25 zranených. Najpočetnejšiu skupinu pritom tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (2 263).

V budovách pre trvalé bývanie vzniklo 1 346 požiarov s priamou škodou 4 817 695 €, 29 osôb bolo usmrtených a 112 zranených. Ide o o najnepriaznivejšiu bilanciu usmrtených a zranených osôb z hľadiska priestoru vzniku požiarov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k nárastu počtu požiarov o 209 prípadov a škody boli vyššie o 1 451 740 €. Bilanciu požiarovosti v tejto skupine ovplyvnili najmä požiare rodinných domov a v budovách bytového fondu. V rodinných domoch evidujeme vznik 905 požiarov, ktoré spôsobili priamu škodu 3 408 385 €, 23 osôb bolo usmrtených a 50 zranených. V bytových domoch vzniklo 412 požiarov so škodou 1 177 720 €, 5 osôb bolo usmrtených a 60 bolo zranených.

budovách pre spoločné ubytovanie a rekreáciu bolo zaevidovaných 107 požiarov, ktoré spôsobili škodu 1 661 130 €, 3 osoby boli usmrtené a 7 bolo zranených. V počte požiarov sa oproti minulému roku jedná o nárast o 7 požiarov, avšak výška škody klesla o 2 319 255 €.

Vo výrobných budovách vzniklo 112 požiarov so škodou 7 350 250 €, čo je o 14 prípadov viac ako vlani, taktiež vzrástli priame škody spôsobené týmito požiarmi, a to o 4 426 770 €. V tejto kategórii budov spôsobil najvyššiu škodu požiar zo dňa 14. januára 2017 vo výrobnej hale spoločnosti na výrobu technického skla v Bratislave. Príčinou vzniku tohto požiaru bolo vzplanutie horľavých častíc skleného prachu, olejových častíc a prachových nečistôt usadených vo vzduchotechnickom potrubí a spôsobená škoda bola vyčíslená na 5 000 000 €.

Počet požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov za trištvrte roka 2017 sa zachoval na vlaňajšej hodnote 625 prípadov, pričom škoda tento rok dosiahla 2 850 890 €, čo predstavuje nárast o 45 485 €. Pri týchto požiaroch boli tri osoby usmrtené a 14 ľudí utrpelo zranenia rôzneho druhu. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov boli prevádzkovo-technické poruchy, v dôsledku ktorých vzniklo 381 požiarov, výška priamych škôd dosiahla 1 046 090 €, jedna osoba bola usmrtená a 5 bolo zranených. Úmyselne bolo založených 171 požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov, pričom škody boli vyčíslené na 1 468 850 €, jedna osoba neprežila a dve osoby utrpeli zranenia.

 

Zdroj: HaZZ
Foto: ilustračné HaZZ

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy