Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2018, Pondelok
 

Dohoda s Bieloruskom o spolupráci a pomoci pri mimoriadnych udalostiach

24. 11. 2016

Slovensko uzavrie s Bieloruskom medzivládnu dohodu o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach. Návrh schválila vláda SR 23. novembra 2016, na rokovanie ho predložil podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

Cieľom dohody je vytvorenie základného právneho rámca pre spoluprácu zmluvných strán v oblasti poskytovania vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach. Návrh dohody upravuje podmienky dobrovoľného poskytnutia takejto pomoci, spolupráce pri prevencii pred mimoriadnymi udalosťami a podmienky ďalších foriem vzájomnej spolupráce. Podľa dohody sa pomoc poskytuje najmä vyslaním záchranných jednotiek alebo špecialistov so zodpovedajúcou výbavou, poskytnutím predmetov pomoci alebo potrebných informácií.

SR má v súčasnosti uzatvorené medzinárodné zmluvy týkajúce sa danej problematiky aj so Srbskou republikou, Ruskou federáciou, Maďarskom, Rakúskou republikou, Slovinskou republikou, Českou republikou, Poľskou republikou, Ukrajinou a Chorvátskou republikou.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

minister vnútra Robert Kaliňák

ROBERT KALIŇÁK
sa ministrom vnútra stal 4. apríla 2012.
» viac informácií 

Fotogalérie